Data dodania

10.03.2022
Nagroda Naukowa Miasta Poznania i stypendia dla młodych badaczy

Do 30 kwietnia br. do Urzędu Miasta Poznania można składać wnioski o Nagrodę Naukową oraz stypendium dla młodych badaczy z Poznańskiego środowiska naukowego.

Stypendia są przyznawane wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Nagroda Naukowa przyznawana jest za znaczące osiągnięcia w danej dziedzinie naukowej uzyskane w okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku.

Więcej informacji o Nagrodzie Naukowej można znaleźć TUTAJ, a o stypendiach dla młodych badaczy - TUTAJ.

Doktoranci i pracownicy PP zainteresowani aplikowaniem proszeni są o kontakt z Działem ds. Badań i Projektów.

PL