Data dodania

Nagroda Naukowa Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego, przyznawanych wyróżniającym się badaczom, którzy w roku przyznania stypendiów nie ukończą 31. roku życia. Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta Poznania upływa 31 marca 2024 r.

Młodych naukowców zainteresowanych możliwością uzyskania stypendium zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, instrukcją oraz wzorem wniosku na stronie Urzędu Miasta Poznania:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/

Do 31 marca 2024 r. trwa także nabór wniosków o Nagrodę Naukową Miasta Poznania przyznawaną za znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości naukowej bądź za prace związane z Poznaniem, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania a prawo zgłoszenia kandydatów do Nagrody Naukowej w imieniu Politechniki Poznańskiej przysługuje Prorektorowi ds. nauki.

Szczegóły konkursu dostępne są pod linkiem:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/nagroda-naukowa-miasta-poznania,354050/

Wewnętrzny termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów do Nagrody Naukowej Miasta Poznania przypada na dzień 29 lutego br.

Decyzja ws. wyłonionych kandydatów podjęta zostanie po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać standardowo poprzez formularz zgłoszeniowy projektu w systemie EOD.

Opiekunem konkursów w Dziale ds. Badań i Projektów jest Jolanta Sokołowska:

jolanta.sokolowska@put.poznan.pl

tel.+48 61 665 37 78

Zachęcamy do kontaktu!

PL