Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy o możliwości nadsyłania zgłoszeń kandydatów do Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która przyznawana jest: 

1)   przedstawicielom wielkopolskiego środowiska naukowego za znaczące osiągnięcia naukowe,

2)   pracownikom naukowym za związane z Wielkopolską:

a)       publikacje naukowe,

b)       badania, których wyniki zostały wdrożone. w okresie pięciu lat poprzedzających przyznanie Nagrody,

którzy w okresie pięciu lat poprzedzających rok przyznania Nagrody Naukowej ogłosili swoje prace.

Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Naukowej powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Nagroda Naukowa może mieć charakter indywidualny lub zespołowy

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje rektorom szkół wyższych. Decyzja ws. wyłonionych kandydatów z ramienia Politechniki Poznańskiej podjęta zostanie po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń. 

Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać standardowo poprzez formularz zgłoszeniowy projektu w systemie EOD, gdzie autorem danego zgłoszenia powinien zostać wskazany kandydat. Do formularza zgłoszeniowego prosimy załączyć szkic przygotowanego wniosku – zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie - KLIK.

W imieniu prof. dr hab. inż. Wojciecha Sumelki, Prorektora ds. nauki informujemy, że wewnętrzny termin nadsyłania zgłoszeń przypada na dzień 31.08.2023 r. 

PL