Data dodania

22.08.2022
Otwarte konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział ds. Badań i Projektów uprzejmie przypomina o aktualnie trwającym naborze w konkursach na projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki:

  • SONATA BIS 12 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, skierowany do naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
  • MAESTRO 14 - konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych.

Termin zamknięcia obu konkursów to 15 września 2022 r., godz. 16:00.

Naukowcy zainteresowani aplikowaniem we wskazanych konkursach proszeni są o kontakt z Działek ds. Badań i Projektów oraz złożenie Zgłoszenia projektu najpóźniej 1 września br.

Wnioski składane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego OSF.

PL