Prof. Elżbieta Frąckowiak członkiem Academia Europaea

Prof. Elżbieta Frąckowiak, pracownik naukowy Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk została przyjęta w poczet członków Academia Europaea – prestiżowej organizacji skupiającej ponad 5 tysięcy uczonych z różnych dziedzin.

Academia Europaea została założona w 1988 roku z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Zrzesza specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych, w tym ponad 70 laureatów Nagrody Nobla.

Jej celem jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki.

Prof. Elżbieta Frąckowiak z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej należy do światowej czołówki elektrochemików zajmujących się nanomateriałami wykorzystywanymi do magazynowania i konwersji energii w kondensatorach elektrochemicznych.

Jej praca, dotycząca nanorurek węglowych jako pierwsza na świecie ukazała zarówno korzystne, jak i negatywne cechy tego materiału. W latach 1999–2005 koordynowała program badawczy NATO Nauka dla Pokoju w dziedzinie materiałów węglowych stosowanych do elektrochemicznego magazynowania energii.

W 2013 r. znalazła się wśród 3% kobiet – członkiń PAN-u (dziś kobiety stanowią ponad 8% członków), a jednocześnie była pierwszą w dziejach PAN-u kobietą w Wydziale IV – Nauk Technicznych. Jest laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

prof. Elżbieta Frąckowiak w laboratorium

dyplom AE

 

PL