Data dodania

05.08.2022
Prof. Michał Wieczorowski w Radzie Metrologii

W dniu 4 sierpnia 2022 r. Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda powołał 16 członków Rady. W jej skład wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki.

Jednym z członków został prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Rada Metrologii powstała na skutek podpisanej przez prezydenta RP w dn. 6 maja 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo o miarach. Zgodnie z ustawą Rada opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, strategicznego planu oraz rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 16 ustawy.

Rada Metrologii, działająca przy Prezesie Głównego Urzędu Miar, wspiera rozwój metrologii w Polsce.

Źródło: Główny Urząd Miar

PL