Program PoMOST działa!

Od letniego semestru trwającego jeszcze roku akademickiego, studenci ośmiu poznańskich szkół wyższych mogą studiować dowolny przedmiot na dowolnej uczelni. Chodzą na wykłady i ćwiczenia, muszą zaliczać kolokwia i egzamin w sesji. Wszystko bezpłatnie i w ramach programu PoMOST.

Program PoMOST jest skierowany do studentów różnych kierunków, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, korzystając z zasobów i specjalistycznej wiedzy dostępnej na innych uczelniach. Dzięki temu studenci mają możliwość bardziej wszechstronnego kształcenia się i zdobywania doświadczeń w różnych środowiskach akademickich.

Studenci, którzy mieli już okazję skorzystać z programu mówią, że to jedyna możliwość, żeby rozwinąć się poza wybranym kierunkiem i spróbować czegoś, o czym zawsze marzyli, ale poszli inną ścieżką…

Studenci Politechniki Poznańskiej skorzystali dotychczas z możliwości wyboru przedmiotu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - kierunek  stosunki międzynarodowe (English program), przedmiot: International Affairs oraz na Akademii Wychowania Fizycznego - kierunek sport, przedmiot: Biomechanika sportu.

Politechnika Poznańska zyskała zainteresowanie studentów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy wybrali przedmiot Przetwarzanie języka naturalnego na kierunku informatyka oraz studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - kierunek architektura wnętrz, przedmiot: Projektowanie wnętrz.

Gazeta Wyborcza

Więcej na temat programu PoMOST

PL