Projekt PP z finansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki

W ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II” wsparcie finansowe otrzyma 55 projektów. Łączna suma środków przeznaczonych na ten cel przez Ministerstwo Edukacji i Nauki to ponad 45,5 mln zł.

Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt „INNOGOW - Wsparcie innowacyjności gospodarki odpadów wielkogabarytowych”, którego kierownikiem będzie dr inż. Aleksander Hejna z Instytutu Technologii Materiałów (Wydział Inżynierii Mechanicznej). Kwota dofinansowania to 1 063 700,00 zł. 

 

Celem naukowym prac prowadzonych w ramach prezentowanego projektu będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na efektywne zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, głównie materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych, a także pianek poliuretanowych, wykorzystywanych do produkcji mebli oraz wyrobów tapicerowanych, które stanowią znaczącą część tego strumienia odpadów. Rozwiązania będą dotyczyły przygotowania innowacyjnych półproduktów oraz komponentów do wytwarzania kompozytów polimerowo-drzewnych oraz materiałów drewnopochodnych w postaci granulatu.

W aspekcie społecznym, celem projektu będzie wzmacnianie świadomości społeczeństwa w kwestiach prośrodowiskowych oraz popularyzacja wiedzy, w tym zdobytej w ramach projektu, z zakresu recyklingu i gospodarki odpadami.


Więcej informacji na stronie MEiN 

 

dr inż. Aleksander Hejna

PL