QS World University Rankings 2025

W najnowszej edycji QS World University Rankings 2025 przeprowadzono ocenę 5663 instytucji z całego świata w oparciu o 9 wskaźników. W rankingu przedstawiono listę 1503 najlepszych uczelni na świecie, na której uwzględniono 22 uczelnie z Polski.

Politechnika Poznańska została sklasyfikowana w przedziale 1001-1200 uzyskując najwyższą punktację w kategorii międzynarodowe sieci badawcze (International Research Network). 

W kategorii polskich uczelni technicznych Politechnika Poznańska uzyskała 5. miejsce.

Pełne wyniki rankingu QS World University Rankings 2025 

PL