Data dodania

Zdjęcia do artykułu
Zdjęcie
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia

Została uruchomiona elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne drugiego stopnia, która potrwa do 12 lutego 2024 r. (poniedziałek).

Informacje na temat rekrutacji: https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja oraz https://www.put.poznan.pl/drugi-stopien

Szczegółowe wymagania: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st

 

W systemie rekrutacyjnym należy dokonać rejestracji, wybrać kierunki oraz uiścić opłatę, a  w sekcji dokumenty wgrać wymagane pliki*.

* Absolwenci z Politechniki Poznańskiej nie wgrywają zaświadczenia. Kandydaci z innych uczelni wgrywają zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplement do dyplomu zawierający wspomnianą średnią. 

 

Egzaminy wstępne w formie stacjonarnej odbędą się 14 lutego 2024 r. (środa). Podczas egzaminu wstępnego należy wskazać preferowane specjalności.

 

Składanie dokumentów

Wszyscy Kandydaci (również absolwenci Politechniki Poznańskiej) zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów
Dokumenty będą przyjmowane 14 lutego 2024 r. w godzinach (8.00-18.00) oraz 15 lutego 2024 r. (8.00-15.00) w budynku A30 WAiWIZ.

 

PL