Data dodania

14.12.2022
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi do 31 grudnia br. nabór wniosków o stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców.

O stypendium mogą aplikować osoby posiadające status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie realizującym działalność naukową.

Stypendium może zostać przyznane na okres maksymalnie 36 miesięcy, a wysokość miesięcznego stypendium do 5390 zł.

Wnioski składane są za pośrednictwem systemu OSF.

Doktoranci i naukowcy zainteresowani aplikowaniem o stypendium proszeni są o kontakt z Działem ds. Badań i Projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się TUTAJ.

PL