Data dodania

22.11.2022
Szymon Feliński i Maciej Dworzański laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Superstar 4 Science 2022

Szymon i Maciej, studenci Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, napisali pracę pt. „System wbudowany do nauki płynnej i energooszczędnej techniki kierowania tramwajem”.  Jury, złożone z przedstawicieli wiodących Uniwersytetów w Polsce, przedstawicieli Partnerów Biznesowych oraz IEEE, uznało ją za najlepszą w kategorii Najbardziej Innowacyjna Praca.

„Pragniemy wyrazić uznanie dla Promotora oraz Studentów za podejmowanie ambitnych wyzwań, dążenie do doskonałości inżynierskiej oraz wspieranie utalentowanych studentów. Widzimy, że działalność naukowo-dydaktyczna prowadzona przez Pracowników Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej w istotny sposób buduje polski potencjał wdrożeniowy” - napisano w uzasadnieniu.

"System rejestruje przyspieszenia i pozycję tramwaju, na podstawie tych pomiarów autorski algorytm ocenia technikę jazdy. Całość zbudowaliśmy na platformie Raspberry Pi w obudowie zaprojektowanej przez nas" - mówią autorzy pracy. Jej opiekunem był dr inż. Adam Konieczka.

Konkurs zorganizowali: Polska Sekcja IEEE, GovTech Polska oraz 4 Science Institute Sp. z o. o. wraz z Partnerami Biznesowymi: Intel Technology Poland Sp. z o. o., Samsung Electronics Polska Sp. z o. o., Solidigm, Graphcore, Tink, Bering Waters, Billon Sp. z o. o.

Jego głównym celem są: umocnienie współpracy środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw, wspieranie wyższej edukacji i promowanie najlepszych absolwentów wyższych szkół technicznych.

foto1

 

 

 

PL