Data dodania

19.05.2022
Wizyta PP na uczelni partnerskiej BTU Cottbus-Senftenberg

Mamy przyjemność poinformować, że w piątek 22 kwietnia odbyło się spotkanie z władzami uczelni BTU Cottbus-Senftenberg, podczas którego z ramienia Politechniki Poznańskiej wzięli udział prof. Paweł Śniatała, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej oraz prof. Alina Dudkowiak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej PP.

Tematem drugiego spotkania przedstawicieli Politechniki Poznańskiej z Rektorem BTU prof. Gesine Grande oraz Prorektorem ds. Badań i Transferu prof. Michaelem Hübnerem był strategiczny, dalszy rozwój wieloletniej współpracy, w szczególności wspólne, ustrukturyzowane kształcenie doktorantów. Poruszono kwestie dotyczące realizacji wspólnych tematyk badawczych w ramach wybranych dyscyplin naukowych, możliwości przyznawania stypendiów doktoranckich i procedur dyplomowania, a także kwestie organizacyjne.

Współpraca pomiędzy BTU Cottbus-Senftenberg a Politechniką Poznańską jest realizowana od 30 lat, a w ostatnich latach została zintensyfikowana dzięki wspólnemu projektowi Uniwersytetu Europejskiego EUNICE.

Na początku kwietnia delegacja z BTU Cottbus-Senftenberg pod przewodnictwem Rektora prof. Gesine Grande przyjechała do Poznania, aby przedyskutować bieżące zagadnienia z władzami Politechniki Poznańskiej, reprezentowanymi przez Rektora prof. Teofila Jesionowskiego, Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej prof. Pawła Śniatałę, oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej PP prof. Alinę Dudkowiak. Omawiane tematy dotyczyły głównie możliwości współpracy w zakresie wspólnego kształcenia doktorantów i działań na rzecz dalszej realizacji projektu EUNICE.

Inne, wspólne działania naukowe obu uczelni obejmują projekty unijne: SMART4All, (kompleksową sieć centrów innowacji cyfrowych promujących rozwój technologii i biznesu w Europie Południowej, Wschodniej i Środkowej), REUNICE (nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w EUNICE) oraz projekt ERASMUS+ CYBERFIT, program mający na celu szkolenie studentów i naukowców w zakresie Cyberbezpieczeństwa i przygotowanie ich do wyzwań związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w badaniach i studiach pod kątem internacjonalizacji.

Obie uczelnie cenią wieloletnią doskonałą współpracę i podkreślają znaczenie tego partnerstwa.

"We are pleased with the visit of the delegation from Poznań. As expected, we were able to make concrete plans for joint doctoral training and pave the way for a joint graduate school,"* podsumowanie skierowane do społeczności akademickiej przez Rektor BTU prof. Gesine Grande.

*(tłum. "„Cieszymy się z wizyty delegacji z Poznania. Zgodnie z oczekiwaniami udało nam się stworzyć konkretne plany wspólnego kształcenia doktorantów i utorować drogę do wspólnych programów magisterskich”)

Zdjęcie

Zdjęcie: https://www.b-tu.de/en/news/article/20942-technische-universitaet-poznan-besucht-die-btu

PL