Wizyta w obiektach jądrowych w Japonii

W dniach 21-25 sierpnia br. przedstawiciele polskich uczelni technicznych oraz MON wizytowali obiekty jądrowe w Japonii. 

W wyjeździe uczestniczyli reprezentanci Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej. 

Pobyt w Japonii rozpoczął się od spotkania z Ambasadorem RP w Polskiej Ambasadzie w Tokio. W kolejnych dniach polska delegacja odwiedziła m.in. wybrane elektrownie jądrowe, laboratoria badawcze i centra kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Finałem wyjazdu było całodniowe spotkanie z zespołami pracującymi na terenie elektrowni jądrowej Fukushima, zniszczonej w następstwie zdarzeń zapoczątkowanych trzęsieniem ziemi i falą tsunami w roku 2011.

W zgodnej ocenie wszystkich uczestników, informacje zebrane podczas wizyty, a w szczególności możliwość wejścia na obiekty normalnie nieudostępniane osobom postronnym, znacząco przyczyniły się do poszerzenia kompetencji pracowników badawczo-dydaktycznych odpowiedzialnych za przygotowanie kadr dla Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Zebrane materiały już wkrótce wzbogacą programy kształcenia na naszych uczelniach, poszerzą świadomość krajowej opinii publicznej w tematyce bezpieczeństwa elektrowni jądrowych oraz umożliwią wykorzystanie potencjału związanego z możliwością prowadzenia unikatowych badań w zakresie nowych technologii. 

Organizatorem wyjazdu była Politechnika Poznańska, którą reprezentowali prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak i dr hab. inż. Piotr Sielicki, prof. PP.

 

Notatkę przygotował: prof. Janusz Wojtkowiak

PL