Data dodania

Wspólne projekty badawcze NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór w konkursach na wspólne projekty badawcze z partnerami z zagranicznych jednostek naukowych:

  • CANALETTO - wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - do 17.06.2024 godz. 15:00 - ogłoszenie,
  •  wspólne projekty badawcze między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec - do 28.06.2024 godz. 15:00 - ogłoszenie,
  • POLONIUM - wspólne projekty badawcze między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską - do 17.07.2024 godz. 15:00 - ogłoszenie.

Celem naborów jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty.

Zainteresowanych aplikowaniem prosimy o kontakt z p. Jolantą Sokołowską, jolanta.sokolowska@put.poznan.pl, tel. 61 665 3778.

 

PL