plakat

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił XI edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2022 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

stypendium Ministra

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi do 31 grudnia br. nabór wniosków o stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców.

plakat

ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2022 r.

Plakat

Program im. Ulama to jeden z kluczowych programów NAWA wspierających mobilność naukowców.

POLONEZ BIS logo

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w konkursie POLONEZ BIS 3 o finansowanie 24-miesięcznych projektów badawczych realizowanych przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

konkursy NCN spotkania informacyjne

Dział ds. Badań i Projektów zaprasza na spotkania informacyjne online poświęcone aktualnie otwartym konkursom Narodowego Centrum Nauki:

FNP START logo

Do 31 października br. potrwa nabór wniosków o stypendium START 2023, o które ubiegać mogą się wybitni młodzi badacze, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Granty Interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w ramach programu pn. Granty Interwencyjne.

Nagroda Naukowa UMWW

Do 15 września br. potrwa nabór wniosków o Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego.