Masz pytania?

Drzwi otwarte

Realcja z Drzwi Otwartych - 17 grudnia 2019 r..
Jeszcze w tymczasowej siedzibie, była okazja prezentcji nowego działu. Gościem był Pan Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc, prof. PP oraz Pan Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr hab. inż. Marek Zabłocki, prof. PP.
W świątecznym klimacie, z pierniczkami i innymi słodkościami można było się poznać
i pokazać jaki kierunek działania powinien obrać BON.

zdj. A. Pietrukiewicz

Załącznik