Masz pytania?

Szkolenie

25 lutego 2020 r.  odbyło się szkolenie dla pracowników Politechniki  Poznańskiej pt. "GŁUCHY, NIESŁYSZĄCY, SŁABOSŁYSZĄCY - Kim są? Jak się z nimi komunikować?" Organizatorem było Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, a poprowadzonymi tłumacze języka migowego z Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST. Szkolenie miało na celu przybliżenie funkcjonowania osób G/głuchych, niesłyszących, niedosłyszących, ze szczególnym uwzględnieniem osób posługujących się polskim językiem migowym. Uczestnicy mogli się zapoznać z znajomością zasad funkcjonowania osób niesłyszących w społeczeństwie, ich kulturą oraz językiem w odróżnieniu od funkcjonowania osób słyszących a także poznać Savoire-vivre Głuchych. Spotkanie było okazją zapoznania się z podstawowymi formami komunikacji z osobami niesłyszącymi i poznaniem podstawowych znaków i zwrotów w polskim języku migowym. Trzy godziny szkolenia były wypełnione zdobywaniem nowej wiedzy i jak się okazało, dobrą zabawą.

zdj. W. Jasiecki

Załącznik