Koronawirus - ważne informacje

KOMUNIKAT Z DNIA 16.02.2022 R.

Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji działalności Politechniki Poznańskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 

KOMUNIKAT Z DNIA 20.01.2022 R.

Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji działalności Politechniki Poznańskiej z okresie 22 stycznia do 27 lutego 2022 r.

 

LIST REKTORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UCZELNI Z DNIA 5 STYCZNIA 2022 r.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 16 GRUDNIA 2021 r.

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji działalności Politechniki Poznańskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

 

KOMUNIKAT KOORDYNATORA KRASP Z 26 LISTOPADA 2021 r.

Komunikat po spotkaniu zespołu Koordynatorów KRASP do spraw przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19 z 26 listopada 2021 r.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora Politechniki Poznańskiej dotyczącym zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Politechniki Poznańskiej.

 

KOMINIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 r.

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

 

KOMUNIKAT Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie organizacji działalności Politechniki Poznańskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 12 LIPCA 2021 r.

Certyfikat szczepienia wraz kodem QR jest dostępny do pobrania w Internetowym Koncie Pacjenta. Należy zalogować się na stronie http://pacjent.gov.pl  . Istnieje też możliwość pobrania aplikacji mojeIKP, gdzie certyfikat będzie widoczny.

Dostęp do certyfikatu jest także możliwy przy pomocy profilu mObywatel.

W przypadku trudności z dostępem elektronicznym do certyfikatu, należy zgłosić się z prośbą do lekarza pierwszego kontaktu, który ma dostęp do danych medycznych i może wydrukować certyfikat.


 

KOMUNIKAT Z DNIA 10 CZERWCA 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie funkcjonowania Politechniki Poznańskiej w okresie wakacyjnym 2021r.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 r. - INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SZCZEPIENIEM STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Dziś Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nie wskazuje rodzaju szczepionki, jaka będzie dedykowana naszej Uczelni. Możemy się jednak spodziewać, że przyznana zostanie szczepionka, której zagwarantowane są najliczniejsze dostawy do Polski.

Zgłoszenie w systemie politechnicznym jest równoznaczne z zarejestrowaniem na szczepienie. Nie jest wskazane dokonywanie rejestracji na własną rękę w systemie ogólnopolskim.

Najprawdopodobniej szczepienie wszystkich zgłoszonych chętnych odbędzie się w jednym tygodniu. Politechnika Poznańska zorganizuje kilka równoległych miejsc szczepień na terenie uczelni.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 r.

Drodzy Studenci i Doktoranci,

dziękuję za tak liczny odzew ws. zainteresowania szczepieniami przeciw Sars-Cov-2. To dało nam przekonanie, że punkt szczepień na terenie PP jest bardzo potrzebny. Niezwłocznie rozpoczęliśmy starania o jego utworzenie.

Dziś możemy rozpocząć zapisy, ponieważ szczepienie studentów i doktorantów na terenie PP będziemy mogli przeprowadzić już w maju 2021r.

W związku z tym od popołudnia proszę o zalogowanie się do systemów PP (eStudent, poczta uczelniana lub ekursy) i wyrażenie swojej decyzji. Jeśli zadanie nie pojawi się, niezbędne jest ponowne zalogowanie się.

Proszę o podjęcie decyzji do niedzieli 02.05.2021r. Odpowiedzi udzielone po tym terminie zostaną uwzględnione w terminie późniejszym.

Jeśli macie Państwo szczegółowe pytania, prosimy o kontakt pod adresem szczepienia@put.poznan.pl

Wyrażam nadzieję, że zabezpieczenie przed koronawirusem dużej części naszej społeczności akademickiej pozwoli nam na powrót do kształcenia już w normalnych warunkach w nowym roku akademickim.

Z życzeniami zdrowia,

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

koordynator PP ds. szczepień przeciw Covid-19

 

KOMUNIKAT Z DNIA 28 KWIETNIA 2021

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem do Członków społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej

KOMUNIKAT Z DNIA 08 KWIETNIA 2021

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem do Członków społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej

KOMUNIKAT Z DNIA 18 MARCA 2021

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem do Członków społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej

KOMUNIKAT Z DNIA 24 LUTEGO 2021 - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ważna informacja - Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

KOMUNIKAT Z DNIA 12 LUTEGO 2021

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Edukacji od poniedziałku 15 lutego 2021r. Uczelnia będzie miała możliwość zgłoszenia nauczycieli akademickich do szczepień przeciw Covid-19.

Pełna treść komunikatu dostępna jest w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

Wewnętrzne oświadczenie woli zgłoszenia przez Politechnikę Poznańską do szczepienia przeciw Covid-19 prosimy składać za pomocą systemu EOD. Każdy z nauczycieli akademickich, który kwalifikuje się do zgłoszenia, otrzyma pocztą e-mailową zawiadomienie i przekierowanie do przesłania swojej decyzji.

Ze względu na powagę sprawy i bliski termin rejestracji, oświadczenia prosimy składać do poniedziałku 15.02.2021 godz. 12.00.

Zgodnie z deklaracją ministra, osoby powyżej 65 roku życia będą mogły zarejestrować się w późniejszym czasie według kolejnych komunikatów.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 08 LUTEGO 2021 - ZARZĄDZENIE NR 4 Z DNIA 8 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 8 lutego 2021 r. Rektora Politechniki Poznańskie - w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i organizacji zajęć w Politechnice Poznańskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Ordinance No. 4 of 8 February 2021 of the Rector of Poznan University of Technology - on the prevention of the spread of the SARS-CoV-2 virus and the organization of classes at Poznan University of Technology in the summer semester of the academic year 2020/2021

KOMUNIKAT Z DNIA 22 STYCZNIA 2021 - INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH

Na stronie MNiSW zamieszczono następującą informację:

"legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji."

Jeżeli posiadasz status Studenta to Twoja legitymacja zachowuje ważność bez konieczności jej przedłużania i naklejenia hologramu do 31.03.2021 r.

Z taką samą datą ważności możesz teraz uzyskać mLegitymację studencką (https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka) w aplikacji mObywatel (https://www.gov.pl/web/mobywatel).

Każdy student, który aktywował eKonto i posiada ELS, może wygenerować mLegitymację w serwisie eStudent, menu Legitymacje https://estudent2.put.poznan.pl/?do=Student.StudentCards

Pełna treść komunikatu

 

KOMUNIKAT Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 - LIST REKTORA PROF. DRA HAB. INŻ. TEOFILA JESIONOWSKIEGO

Zachęcamy do zapoznania się z listem Rektora prof. dra hab. inż. Teofila Jesionowskiego.

KOMUNIKAT Z DNIA 3 GRUDNIA 2020 - MASECZKI W MIEJSCU PRACY - NOWELIZACJA

Szanowni Państwo,

W związku z kolejną nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; (Dz.U. poz. 2130) w zakresie umożliwienia Pracodawcy podejmowania decyzji o obowiązku zakrywania przez pracowników w miejscu pracy ust i nosa  przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (…) rekomendujemy stosowanie w miejscach pracy w/w środków profilaktycznych w każdym przypadku w sytuacji przebywania w pomieszczeniu więcej niż jednej osoby bez względu na występującą odległość między pracownikami. Czynnie włączmy się w walkę z występującą pandemią koronawirusa i zadbajmy o wzajemne bezpieczeństwo.

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

Przewodnicząca Zespołu Kryzysowego PP

 

KOMUNIKAT Z DNIA 30 LISTOPADA 2020 - MASECZKI W MIEJSCU PRACY 

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; wprowadzono: obowiązek zakrywania w miejscu pracy ust i nosa  przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, w miejscach ogólnodostępnych, w tym: w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, itp.

Wobec powyższego pracownicy PP zobowiązani są do przestrzegania nałożonego obowiązku zakrywania ust i nosa w każdym przypadku w sytuacji przebywania więcej niż jednej osoby w pomieszczeniu bez względu na występującą odległość między pracownikami.

Mam nadzieję, że znowelizowane wytyczne nie przyczynią się w sposób istotny do obniżenia komfortu pracy pracowników. Zachęcam Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do umiejętnego wykorzystania wcześniejszych ustaleń dotyczących organizacji pracy w trybie rotacyjnym.

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

Przewodnicząca Zespołu Kryzysowego PP

 

KOMUNIKAT Z DNIA 9 LISTOPADA 2020 - WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI

W okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19

KOMUNIKAT Z DNIA 2 LISTOPADA 2020

W trosce o bezpieczeństwo naszej wspólnoty akademickiej i w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 zdecydowano o ponownym zamknięciu budynków Politechniki Poznańskiej od dnia 3 listopada 2020 do odwołania. Dostęp jest nadal możliwy dla pracowników, doktorantów i studentów PP przy pomocy karty pracowniczej lub legitymacji.

Bądźmy odpowiedzialni i wspólnie zadbajmy o swoje zdrowie i komfort pracy ograniczając zbędne kontakty.

KOMUNIKAT Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 - LEGITYMACJE STUDENCKIE SĄ WAŻNE DO 29 LISTOPADA 2020 R.

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r

KOMUNIKAT Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 - ZARZĄDZENIE NR 61 Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ​

Zarządzenie Nr 61 z dnia 16 października 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 - ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA UCZELNI W ZWIĄZKU Z PANUJĄCYM W POLSCE STANEM EPIDEMII

Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z panującym w Polsce stanem epidemii

 

KOMUNIKAT Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 

Decyzją rządu, od soboty 10 października br. wszystkie miasta i powiaty w Polsce znajdują się w tzw. żółtej strefie, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Władze uczelni apelują do społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej o zwracanie szczególnej uwagi na obowiązujące wytyczne sanitarne i zasady funkcjonowania uczelni w trakcie pandemii.

Wprowadzenie tzw. żółtej strefy na terenie całego kraju niesie za sobą szereg obostrzeń, których należy przestrzegać w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wytyczne dotyczą głównie takich obszarów, jak przestrzeń publiczna, transport, gastronomia, handel i usługi, organizacja dużych wydarzeń, etc. - nie ma dodatkowych reguł funkcjonowania nakładanych na uczelnie wyższe.

W trosce o bezpieczeństwo studentów i wszystkich pracowników Politechniki Poznańskiej, władze uczelni apelują o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących wszystkie osoby przebywające na obszarze objętym tzw. żółtą strefą – zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią.

Najważniejsze obostrzenia i wytyczne obowiązujące w żółtej strefie (obowiązują od soboty 10 października br.), których należy bezwzględnie przestrzegać również na terenie kampusu i innych obiektów Politechniki Poznańskiej:

 • obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach i na zewnątrz: zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej (a zatem również na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej i wewnątrz budynków). Maseczek nie muszą nosić wyłącznie osoby posiadające przy sobie zaświadczenie lekarskie,
 • konieczność zachowania dystansu społecznego, regularne dezynfekowanie rąk,
 • ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w lokalach gastronomicznych (1 osoba na 4 m kw. w obydwu strefach),
 • ograniczenia przy organizacji konferencji (również naukowych), targów i kongresów - maks. 1 os. na 2,5 m kw. w strefie żółtej (w czerwonej - zakaz),
 • zakaz udostępniania lokali na imprezy i dyskoteki przez właścicieli miejsc, które nie mają na to zezwoleń,
 • wydarzenia sportowe i kulturalne: strefa żółta - 25 proc. widowni; strefa czerwona - bez publiczności

Dodatkowo, decyzją władz uczelni wstrzymane do odwołania zostały również odwiedziny gości zewnętrznych w akademikach Politechniki Poznańskiej.

Jednocześnie władze przypominają stałym mieszkańcom domów studenckich Politechniki Poznańskiej o konieczności zachowania zasad reżimu sanitarnego w miejscu zamieszkania.

Pełen wykaz zasad dla osób przebywających w strefie czerwonej znajduje się stronie rządowej.

Bieżące informacje na temat sytuacji epidemicznej i zasad funkcjonowania Politechniki Poznańskiej można znaleźć na stronie: https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/koronawirus-aktualnosci

 

KOMUNIKAT Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 - ZARZĄDZENIE O CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI KSZTAŁCENIA W FORMIE ZDALNEJ

Zarządzenie o częściowej realizacji kształcenia w formie zdalnej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 - PRACA W TRYBIE ROTACYJNYM DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Praca_w_trybie_rotacyjnym

 

KOMUNIKAT Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 - POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

 

KOMUNIKAT Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2020 - ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA PP W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

Zarządzenie Rektora Politechmiki Poznańskiej Nr 43 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na Politechnice Poznańskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

KOMUNIKAT Z DNIA 7 SIERPNIA 2020 - LIST REKTORÓW DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ PP

Zapraszamy do przeczytania listu Rektorów Politechniki Poznańskiej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 16 LIPCA 2020 - PRAKTYKI UCZELNI W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Grupa robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zbiera opisy działań uczelni do tegorocznej edycji Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W bieżącym roku planujemy wydanie specjalne poświęcone działaniom uczelni w czasie pandemii koronawirusa w Polsce.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza.

Termin zgłaszania opisów praktyk został wydłużony do 31 lipca 2020 r. Maksymalnie można złożyć 5 najciekawszych praktyk podejmowanych przez Państwa uczelnie w różnych kategoriach działań:

 • Działania edukacyjne
 • Wsparcie sprzętowe i środki ochrony
 • Wsparcie psychologiczne
 • Pomoc materialna
 • Działania komunikacyjno-informacyjne
 • Działania naukowe
 • Wolontariat

Dla ułatwienia procesu zbierania informacji o praktyce z uczelni oraz akceptacji opisów załączamy formularz opisu praktyki w wersji WORD, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie pytania z formularza. Ostateczny opis praktyki prosimy zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego.

Więcej informacji na temat inicjatyw oraz innych prac Grupy roboczej znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 6 LIPCA 2020 - ORGANIZACJA PRACY UCZELNI W NOWYM ROKU AKADEMICKIM

Podejmowane są wszystkie działania, aby od 1 października 2020 R. uczelnie działały tak, jak przed 12 marca 2020 r. i od początku nowego roku akademickiego zajęcia mogły odbywać się w siedzibach uczelni w sposób tradycyjny.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco monitoruje sytuację w uczelniach we współpracy z konferencjami rektorów. W uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wypracowane zostały środowiskowe rekomendacje dotyczące bezpiecznego przywracania zajęć. 

W kontekście kolejnego semestru i sposobu organizacji roku akademickiego 2020/2021 uczelnie przygotowują scenariusze funkcjonowania uczelni w sposób tradycyjny, przy czym należy pamiętać, że przepisy dopuszczają prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pamiętając o autonomii uczelni, należy podkreślić, że ostateczne decyzje dotyczące organizacji zajęć w uczelniach, w granicach obowiązującego prawa, podejmują ich rektorzy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa

KOMUNIKAT Z DNIA 8 CZERWCA 2020 - INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI

Informacja MNiSW w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

KOMUNIKAT Z DNIA 29 MAJA 2020  - ZARZĄDZENIE REKTORA PP W SPRAWIE ZASAD PRZEPROWADZANIA ZALICZEŃ I EGZAMINÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zarządzenie Nr 29 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 29 maja 2020 (RO/V/29/2020) w sprawie w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29 Rektora Politechniki Poznańskiej
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29 Rektora Politechniki Poznańskiej

KOMUNIKAT Z DNIA 28 MAJA 2020  - MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH

Od 1 czerwca 2020 roku przywracamy możliwość zakwaterowania się do Domu Studenckiego dla jego wcześniejszych mieszkańców.

Dotyczy to jedynie:

 1. Studentów/doktorantów, którzy znajdą się na wniosku zbiorczym Dziekanów zawierającym listę osób, które muszą odbyć zajęcia dydaktyczne stacjonarnie. Informacje wysyłane są do Kierownika Osiedla i sporządzane są na podstawie list od dziekanatów.
 2. Studentów oraz mieszkańców, którzy posiadają aktualny dokument potwierdzający zatrudnienie w Poznaniu lub okolicach. Dokument należy jednorazowo okazać do wglądu w biurze Kierownika Osiedla w celu potwierdzenia konieczności zamieszkania.

Studenci oraz mieszkańcy (ujęci w pkt 1. lub 2.), którzy chcą pozostać w Domu Studenckim na okres wakacyjny zobowiązani są do indywidualnego kontaktu z Kierownikiem swojego Domu Studenckiego.

Wszystkie osoby, których nie dotyczą ww. sytuacje zobowiązane są do wykwaterowania się z Domu Studenckiego do dnia 30 czerwca 2020 roku. W innym wypadku naliczana będzie dobowa opłata równa 1/15 miesięcznego czynszu.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 27 MAJA 2020 - ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Zarządzenie Nr 28 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja 2020 (RO/V/28/2020) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Politechniki Poznańskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

KOMUNIKAT Z DNIA 25 MAJA 2020 - MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA CZĘŚCI ZAJĘĆ W TRADYCYJNEJ FORMIE OD 25 MAJA

Rozpoczyna  się stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni, podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów i instytutów Polskiej Akademii Nauk wprowadzonych w związku z pandemią. 25 maja 2020 roku weszły w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w działalności ww. podmiotów.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

KOMUNIKAT Z DNIA 20 MAJA 2020 - POLITECHNIKI W WALCE Z ZAGROŻENIEM

Polskie politechniki pomagają w walce z koronawirusem. O szczegółach tych działań rozmawiano 19 maja 2020 roku podczas telekonferencji „Politechniki pomagają" z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 19 MAJA 2020 - INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 19 MAJA 2020 - ŚRODOWISKOWE WYTYCZNE W ZWIĄZKU Z PRZYWRACANIEM DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. 

Infirmacje znaleźć można także w komunikacie na stronie www MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 18 MAJA 202

Rozporządzenie Misnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 maja 2020 roku

 

KOMUNIKAT Z DNIA 14 MAJA 2020 - STOPNIOWE ZNOSZENIE OGRANICZEŃ

Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach

 

KOMUNIKAT Z DNIA 14 MAJA 2020 - INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

 

KOMUNIKAT Z DNIA 13 MAJA 2020 - LIST MINISTRA DO REKTORÓW I DYREKTORÓW INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

Z okazji objęcia funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek wystosował do rektorów uczelni i dyrektorów instytutów list, którym wita członków wspólnoty akademickiej i kreśli priorytety swojej kadencji.

Pełna treść listu


KOMUNIKAT Z DNIA 12 MAJA 2020 - MOŻLIWOŚCI PRZYWRACANIA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW STUDENCKICH I BIBLIOTEK UCZELNIANYCH

Informacja MNiSW w sprawie możliwości przywracania działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych

Wytyczne MNiSW dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich

 

KOMUNIKAT Z DNIA 8 MAJA 2020 - PLAN ETAPOWEGO POWROTU PP DO PROWADZENIA ZAJĘĆ NA UCZELNI

Pismo Rektora PP w sprawie powrotu do akademickiej aktywności

Plan powrotu PP do prowadzenia zajęć na Uczelni

 

KOMUNIKAT Z DNIA 6 MAJA 2020 - 300 MLN ZŁ Z NCBR NA ROZWIĄZANIA W WALCE Z PANDEMIĄ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 6 maja przyjmuje wnioski przedsiębiorców i naukowców w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Trwa również nabór na dofinansowanie prac B+R realizowanych przez szpitale jednoimienne. Projekty zgłoszone w obu inicjatywach mają prowadzić do opracowania rozwiązań służących walce z epidemią koronawirusa w obszarze diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 300 mln zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 24 KWIETNIA 2020 - PRZEDŁUŻENIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 

Do 24 maja 2020 roku przedłużone zostało ograniczenie działalności uczelni. Jak podaje MNiSW, zajęcia w tym czasie powinny odbywać się zdalnie. Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.

Więcej informacji - na stronie internetowej.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 24 KWIETNIA 2020 - ROZWIĄZANIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE UCZELNI W OKRESIE EPIDEMII

Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń online, przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni – to rozwiązania usprawniające działania uczelni w obszarze przebiegu studiów.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 23 KWIETNIA 2020  - ROZWIĄZANIA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI W DRUGIEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych - m.in. takie rozwiązania dotyczące nauki i uczelni wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 22 KWIETNIA 2020  - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ONLINE DLA STUDENTÓW

Pomoc psychologiczna online dla studentów z całej Polski – to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował akcję „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. 

Strona internetowa akcji: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 21 KWIETNIA 2020  - WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów.

Szczegóły dot. zmian dla studentów i doktorantów, jakie znalazły się w Tarczy Antykryzysowej przeczytać można na stronie internetowej.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 10 KWIETNIA 2020 - ROZPORZĄDZENIE MNiSW PRZEDŁUŻAJĄCE OGRANICZENIA W DZIALALNOŚCI UCZELNI 

Informacja na temat ograniczenia działalności uczelni i nowy termin na wprowadzenie danych do POLon

 

KOMUNIKAT Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 - ZARZĄDZENIE NR 19 REKTORA PP Z DNIA 9.04.2020 r.

Zarządzenie nr 19 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 9 kwietnia 2020 (RO/IV/19/2020) w sprawie ograniczenia pracy Uczelni w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii

 

KOMUNIKAT Z DNIA 6 KWIETNIA 2020 - PRZESŁANIE DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

Informacja wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Wojciech Maksymowicz dla studentów zagranicznych.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 1 KWIETNIA 2020 - PROŚBA O POMOC FINANSOWĄ W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Dla osób, które chciałyby wesprzeć finansowo szeroko pojętą walkę z koronawirusem otwarty został rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny:

Politechnika Poznańska

nr rachunku: 52 1090 1362 0000 0001 4464 6519

Santander Bank Polska S.A.

Plac Wolności 15

60-967 Poznań

tytuł wpłaty: walka z koronawirusem

 

KOMUNIKAT Z DNIA 1 KWIETNIA 2020 - AKCJA #DRUKUJDLALEKARZA

Informacje dla osób, które posiadają drukarki 3D i chcą zaangażować się akcję #drukujdlalekarza znajdują się na stronie internetowej. oraz na FB

 

KOMUNIKAT Z DNIA 27 MARCA 2020 - REKOMENDACJE MNISW W SPRAWIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

Rekomendacje MNiSW w sprawie  kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia  na odległość 

Informacja na stronie internetowej MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 26 MARCA 2020 - ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA PP Z DNIA 25.03.2020 r.

Zarządzenie Nr 17 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 25 marca 2020 (RO/III/17/2020) w sprawie ograniczenia pracy Uczelni w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii

KOMUNIKAT Z DNIA 26 MARCA 2020 - DALSZE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ZWIĄZKU Z COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 25 MARCA 2020 - NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Na terenie Polski wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Do 11 kwietnia 2020 r. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył więc dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

KOMUNIKAT Z DNIA 24 MARCA 2020 - INFOLINIA MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Informujemy, że w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

KOMUNIKAT Z DNIA 21 MARCA 2020 - FUNKCJONOWANIE UCZELNI W POLSCE ZAWIESZONE DO 10 KWIETNIA 2020 r.

W związku z decyzją o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, MNiSW postanowiło o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Informacja na stronie www MNiSW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

KOMUNIKAT Z DNIA 20 MARCA 2020 W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Komunikat w sprawie przyznawania i wypłacania stypendiów oraz zapomóg dla studentów i doktorantów Politechniki Poznańskiej

Informacja MNiSW o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

KOMUNIKAT Z DNIA 18 MARCA 2020 - AKCJA "POSŁUCHAJ NAUKOWCA"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do czerpania wiedzy o koronawirusie z wiarygodnych, naukowych źródeł. Dlatego MNiSW rozpoczęło akcję "Posłuchaj naukowca", która ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji na temat koronawirusa i obalanie związanych z nim fake newsów. W ramach akcji MNiSW planuje zamieszczać 1-2 filmy dziennie. 

Filmy są dostępne w serwisie społecznościowym Facebook oraz na Youtube

KOMUNIKAT Z DNIA 17 MARCA 2020

Zarządzenie Nr 16 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 17 marca 2020 r. (RO/III/16/2020) w sprawie ograniczenia pracy Uczelni w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

KOMUNIKAT Z DNIA 16 MARCA 2020 - POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH DLA STUDENTÓW OBCOJĘZYCZNYCH 

Uprzejmie informujemy, że od 17 marca 2020 roku uruchomiona zostanie pomoc w nagłych przypadkach dla studentów obcojęzycznych.

Z biurem można się kontaktować poprzez e-mail: covid.info.eng@put.poznan.pl, telefonicznie: +48 601 561 506 lub osobiście w Domu Studenckim nr 1, pok. 4A.

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 22, w terminie obowiązywania Zarządzenia nr 14. JM Rektora Politechniki Poznańskiej.

W soboty i niedziele możliwy jest kontakt e-mailowy.

KOMUNIKAT Z DNIA 16 MARCA 2020

Zgodnie z rekomendacją  MNiSW Politechnika Poznańska przechodzi na zdalne formy kształcenia studentów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowych informacji będą udzialały Wydziały odpowiedzialne za poszczególne programy studiów.

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego

KOMUNIKAT Z DNIA 13 MARCA 2020

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

KOMUNIKAT Z DNIA 12 MARCA 2020

Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 marca 2020 (RO/III/15/2020) w sprawie funkcjonowania Domów Akademickich Politechniki Poznańskiej.

KOMUNIKAT Z DNIA 12 MARCA 2020

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie realizacji harmonogramu oceny programowej.

KOMUNIKAT Z DNIA 11 MARCA 2020

Zarządzenie Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 marca 2020 r. (RO/III/14/2020) w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej.

KOMUNIKAT Z DNIA 4 MARCA 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2, prof.dr hab.inż. Teofil Jesionowski, prorektor ds.edukacji ustawicznej, podjął decyzję, iż studenci Politechniki Poznańskiej, powracający z Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu, przebywających w tych krajach w lutym 2020 roku oraz studenci zagraniczni przyjeżdżający z ww. krajów w ramach programów Exchange, Erasmus+ oraz na pełen cykl studiów zwolnieni są z uczestnictwa w zajęciach oraz innych aktywnościach przez 2 tygodnie od dnia przyjazdu na terytorium RP. Nieobecność zostanie usprawiedliwiona na podstawie dokumentu podróży, potwierdzającego wjazd do Polski.

Z pełną treścią komunikatu zapoznać się można czytając załączony dokument - w języku polskim and in English

Instrukcja postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2

Instructions for Use if Suspected with Sars-Cov-2 Coronavirus Disease

Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

PL