Centrum Własności Intelektualnej
Centrum Własności Intelektualnej

Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej zapewnia dostęp do zbiorów dokumentacji patentowej (polskiej i zagranicznej) oraz publikacji Polskiego Urzędu Patentowego i innej literatury patentowej. Oferuje także doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej i współpracuje z Rzecznikiem Patentowym.

Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej udziela pracownikom, doktorantom i studentom pomocy przy opracowaniu strategii w zakresie własności intelektualnej oraz wspólnie z nimi realizuje działania w celu uregulowania praw własności intelektualnej i ich ochrony.

Plakat