Energetyka jądrowa

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia: 14.10.2023

Data zakończenia: 30.06.2024

Termin składania dokumentów: 13.07.2023 - 12.10.2023

 

Sekretariat

 

mgr Katarzyna Mikołajczak

Telefon: 61 665 2400

E-mail sekretariatu: katarzyna.mikolajczak@put.poznan.pl

Adres: ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań, pok. 134, w godz. 9.00 - 14.00

 

 Kierownik studiów

 

 

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

Telefon: 61 224 2442, 600 344 864

E-mail: janusz.wojtkowiak@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin:  232

Koszt studiów:  6000,00 zł

Możliwość opłaty w dwóch ratach – za każdy semestr osobno

Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Opis przelewu: Imię i nazwisko kandydata – Studia podyplomowe: Energetyka jądrowa

 

Terminy zajęć

 

Piątki, soboty: 10 zjazdów w semestrze (co tydzień), w godzinach:

piątki 16.00 - 21.00, soboty: 8.00 - 20.00 (zajęcia w trybie hybrydowym)

 

Zasady naboru:

 

Kolejność zgłoszeń

Wymagane kierunki ukończenia studiów wyższych przez kandydatów na studia podyplomowe:

energetyka, energetyka odnawialna i przemysłowa, elektroenergetyka, mechanika, mechanika i budowa maszyn, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, elektrotechnika, automatyka i robotyka, budownictwo, informatyka, telekomunikacja, fizyka techniczna, fizyka, chemia lub pokrewne

 

 

PROGRAM

 

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Program studiów obejmuje informacje dotyczące promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej, budownictwa w energetyce jądrowej, fizycznych podstaw działania reaktorów jądrowych, konstrukcji maszyn i urządzeń stosowanych w elektrowniach jądrowych, eksploatacji elektrowni jądrowych, systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, odpadów promieniotwórczych i  ich zabezpieczania. Przekazywane informacje będą dotyczyć nie tylko wielkoskalowej energetyki jądrowej, ale również małych i średnich reaktorów jądrowych. Wiedza teoretyczna zostanie wzbogacona o praktyczne umiejętności nabyte podczas zajęć w laboratoriach fizycznych i pracowni komputerowej. Absolwent studiów będzie miał podstawowe kompetencje niezbędne do udziału w realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej (PPEJ).

Przekazana zostanie specjalistyczna wiedza i umiejętności obejmująca szczegółowe zagadnienia dotyczące:

 • chemii i fizyki jądrowej oraz promieniowania jonizującego,
 • teorii reaktorów jądrowych,
 • budowy i działania funkcjonalnych i awaryjnych systemów elektrowni jądrowych,
 • materiałów konstrukcyjnych stosowanych w energetyce jądrowej,
 • zagadnień cieplno-przepływowych występujących w części reaktorowej i konwencjonalnej elektrowni,
 • modelowania i symulacji układów technologicznych elektrowni jądrowej, w tym termodynamiczno-przepływowych i neutronowo-fizycznych,
 • oddziaływania promieniowania jonizującego na organizmy żywe i materię nieożywioną,
 • jądrowego cyklu paliwowego i zabezpieczania odpadów promieniotwórczych,
 • zasad bezpieczeństwa obowiązujących w energetyce jądrowej,
 • działania systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowych,
 • wpływu elektrowni jądrowej na otoczenie w warunkach normalnej eksploatacji i w stanach awaryjnych,
 • cywilizacyjnych skutków rozwoju energetyki jądrowej,
 • regulacji prawnych dotyczących energetyki jądrowej.