POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

PS
dr hab. inż. Paweł ŚNIATAŁA, prof. PP
EUNICE Project Leader
PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
eunice@put.poznan.pl
MG
prof. dr hab. inż. Mariusz GŁĄBOWSKI
WP1 Leader
PRODZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
MS
Magdalena SIKORSKA
EUNICE Project Officer
KIEROWNIK DZIAŁU DS. UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGO
eunice@put.poznan.pl
dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof PP
PUT WP2 Leader
DYREKTOR INSTYTUTU BUDOWNICTWA
LSD
dr Liliana SZCZUKA-DORNA, prof. PP
PUT WP3 Leader
DYREKTOR CENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI
mw
mgr inż. Michał WEISSENBERG
PUT WP4 Leader
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
MRR
dr hab. inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA, prof. PP
PUT WP5 Leader
WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
ML
Marta LIPIŃSKA
PUT WP6 Leader, Communication Officer
DZIAŁ ds. UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGO