IAESTE
IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
 
Międzynarodowy Program Wymiany Akademickiej IAESTE działa w ponad 85 krajach członkowskich IAESTE, współpracuje z ponad 5000 firmami i instytucjami z całego świata.
Jego celem jest rozwój wiedzy zawodowej i językowej studentów oraz przyczynianie się do budowania zrozumienia między narodami.
Oferty staży IAESTE pozwalają na podjęcie pracy w zagranicznych firmach, instytutach i uczelniach, równocześnie oferując opiekę lokalnej społeczności IAESTE.
Główna część naboru na praktyki rozpoczyna się w lutym każdego roku.
 
Politechnika Poznańska uczestniczy w Międzynarodowym Programie Wymiany Akademickiej IAESTE za pośrednictwem Organizacji Studenckiej IAESTE Politechniki Poznańskiej, której działalność można śledzić na stronie www.facebook.com/IAESTEPoznan a aktualnie dostępne oferty praktyk na stronie https://www.iaeste.pl/praktykant