Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W

3 zasoby, jedna planeta, wspólna odpowiedzialność

Dziś – nie tylko jako Polska, ale cały świat – stoimy w obliczu ogromnych wyzwań cywilizacyjnych, ponieważ zmiany klimatu postępują szybciej niż początkowo zakładaliśmy. Społeczeństwa w krajach rozwiniętych oczekują już, że nie będziemy rozwijać się kosztem przyszłych pokoleń i środowiska, a najbliższe lata i dekady będą w tej kwestii kluczowe.

Idea 3W to wizja przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać i podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów.

 

W 3W skupiamy się na trzech zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel

Woda to źródło życia

Jest jednym z najważniejszych zasobów naszej planety. Pokrywa aż 70% powierzchni Ziemi, a tylko niewielki odsetek, zaledwie 1%, jest odpowiedni do bezpośredniego wykorzystania przez ludzi. Zmiany klimatu powodują, że w wielu miejscach jest coraz trudniej dostępna, dlatego tak ważne jest, żeby mądrze gospodarować jej zasobami.

 

 

Wodór to paliwo przyszłości

Technologie wodorowe dynamicznie ewoluują w kierunku produkcji czystego wodoru z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu stanie się czystym i wygodnym w użyciu magazynem energii. To szansa, żeby realnie zmniejszyć emisyjność całej gospodarki.

Węgiel to materiał przyszłości

Dzięki niezwykłym właściwościom węgiel pozwala naukowcom projektować lżejsze i trwalsze materiały inżynieryjne. Grafen, fulereny, nanorurki czy węgiel aktywny są stosowane m.in. w budownictwie, medycynie i farmakologii oraz w przemyśle kosmicznym.

 

   

Więcej informacji: https://idea3w.org/

 

W ramach szerokorozumianych działań propagujących ideę 3W, zapoczątkowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 11 maja 2022 roku na konferencji ImpactCEE’22 ogłoszono nowy projekt w inicjatywie 3W. Jest to  Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W (ICI 3W), którego inicjatorem powstania oprócz BGK jest także Politechnika Poznańska.

Ponadto, 1 stycznia 2023 roku JM Rektor prof. Teofil Jesionowski powołał Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W w Politechnice Poznańskiej, jako odrębną w strukturze jednostkę dla budowania wielodziedzinowego potencjału B+R wpisanego w strategiczne cele Politechniki Poznańskiej. 
Liderem tego centrum został powołany dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, profesor Politechniki Poznańskiej.

Z kolei 19 maja 2023 roku powołano na terenie Uczelni biura ICI 3W, które wspiera działania podejmowane przez BGK oraz koordynuje współpracę z obecnie już 40 uczelniami i instytucjami naukowymi na terenie całej Polski.