Data dodania

23.05.2022
Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP z nagrodą przyszłości

Pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej otrzymał nagrodę przyszłości dla tych, którzy mają wpływ. Organizatorzy konkursu podkreślają, że laureaci to osoby, które odnoszą sukcesy na płaszczyźnie realizacji i popularyzacji innowacyjnych, rozwojowych projektów oraz ich wpływu na społeczeństwo i gospodarkę.

"10 lat temu prowadziłem badania w swoim doktoracie dotyczące druku 3D. Uznałem wtedy, wraz z kolegami, że właściwie taki wydruk nie nadaje się do końca do poważnych, precyzyjnych zastosowań przemysłowych. I pomyśleliśmy, że może poszukamy zastosowań w medycynie. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że wykonanie szybko, tanio i dobrze protezy 3D dla niepełnosprawnego dziecka nie będzie łatwe. Ale nie poddaliśmy się i od kilku lat z powodzeniem je robimy. Nie byłoby jednak tego, gdyby nie cały zespół, a także pacjenci: Zosia, Antosia. Maja, Eryk, Miłosz, Jonasz, którym bardzo dziękuję. Wierzę, że wielu jeszcze pomożemy" - powiedział Filip Górski, po odebraniu wyróżnienia. 

Gala „R&D Impact” 2022 i przyznawane na niej Nagrody mają wzmacniać w społeczeństwie wizerunek autorów i realizatorów wyróżniających się innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych i społecznych – osób, firm, uczelni, samorządów, które prezentują postawę prorozwojową, prospołeczną, nastawioną na promocję i upowszechnianie swoich działań. Gala odbyła się w Gdańsku.

Zapraszamy do obejrzenia FILMU o projekcie zespołu dr. hab. inż. Filipa Górskiego, prof. PP. AutoMedPrint

foto2

 

foto3

 

foto3

 

 

PL