Data dodania

14.04.2022
Otwarte konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki prowadzi aktualnie nabór w następujących konkursach na projekty badawcze.

OPUS 23 - konkurs na projekty badawcze skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Termin zamknięcia konkursu: 15.06.2022 r.

PRELUDIUM 21 - konkurs na projekty badawcze skierowany do naukowców nieposiadających stopnia doktora. Termin zamknięcia konkursu: 15.06.2022 r.

POLONEZ BIS 2 - konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Termin zamknięcia konkursu: 15.06.2022 r.

MINIATURA 6 - konkurs na finansowanie pojedynczego działania naukowego, skierowany do naukowców posiadających stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 01.01.2010 r. Termin zamknięcia konkursu: 31.07.2022 r.

Nabór trwa także w otwartych konkursach na projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej.

M.ERA.NET 3 Call 2022 - konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii, realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w programie. Termin złożenia wniosku wstępnego: 15.06.2022 r.

Weave-UNISONO - konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii-Flandrii i Polski. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w ciągu 7 dni od złożenia wniosku wspólnego do instytucji finansującej pełniącej rolę agencji wiodącej.

Doktoranci i pracownicy naukowi PP zainteresowani złożeniem wniosku proszeni są o kontakt z Działem ds. Badań i Projektów.

 

PL