Data dodania

24.05.2022
Sukces naukowców Politechniki Poznańskiej!

10 projektów na łączną kwotę ponad 14,5 mln złotych - NCN ogłosiło wyniki konkursu OPUS 22 i SONATA 17. Do Narodowego Centrum Nauki złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów.

  • dr Maciej Bazarnik z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej realizuje projekt: Stany związane YSR w pojedynczych adsorbatach magnetycznych osadzonych na 2D nadprzewodnikach zbliżeniowych uzyskanych metodą odwróconego wzrostu. Więcej przeczytasz TUTAJ.
  • dr hab. inż. Adrian Kliks, prof. PP z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji bada: Zastosowanie inteligentnych matryc antenowych i holografii do bezprzewodowej transmisji sygnałów bazującej na dostępie do informacji kontekstowej. Więcej TUTAJ.
  • prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki jest kierownikiem projektu: Bioprocesy oparte na mikrobiomie - dogłębna analiza w celu zrozumienia, hodowli i ewolucyjnego doskonalenia społeczności mikroorganizmów - BioMINE. Więcej o projekcie TUTAJ.
  • dr hab. inż. Piotr Paczos, prof. PP z Wydziału Inżynierii Mechanicznej prowadzi badania dotyczące: Wpływu rzeczywistych niedokładności kształtu na wytrzymałość, utratę stateczności oraz nośność cienkościennych belek i kolumn o nietypowych przekrojach ceowych. Szczegóły projektu TUTAJ.
  • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski z Wydziału Technologii Chemicznej realizuje: Wielokierunkowe badania nad nową grupą membran jako komponentów bioreaktorów z przeznaczeniem do oczyszczania systemów wodnych z zanieczyszczeń organicznych. Więcej przeczytasz TUTAJ.
  • dr inż. Wojciech Smułek z Wydziału Technologii Chemicznej bada: Naturalne środki insektobójcze stosowane w uprawach ekologicznych - wieloaspektowa ocena ich bezpieczeństwa mikrobiologicznego. TUTAJ więcej o badaniu.
  • dr inż. Marcin Wysokowski z Wydziału Technologii Chemicznej realizuje projekt: Wykorzystanie cieczy jonowych i rozpuszczalników głęboko eutektycznych w syntezie materiałów inspirowanych procesami biomineralizacji. Szczegóły znajdują się TUTAJ.
  • dr inż. Zuzanna Buchwald z Wydziałów: Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej bada: Aktywne napełniacze o potencjale remineralizacyjnym do nowych wypełnień stomatologicznych. Więcej TUTAJ.
  • dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP z Wydziału Inżynierii Mechanicznej kieruje projektem: Modelowanie i badanie struktury geometrycznej powierzchni kształtowanej podczas ultraprecyzyjnego mikrofazowania. Więcej o projekcie TUTAJ.
  • dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP z Wydziału Inżynierii Mechanicznej prowadzi: Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego. TUTAJ więcej o projekcie.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu.

Z kolei konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

PL