Data dodania

22.06.2022
Wysoki poziom kształcenia w Politechnice Poznańskiej

Naszych absolwentów docenia rynek pracy (8). W rankingu Perspektyw nasze inżynierskie kierunki są w pierwszej dziesiątce! W Top 5 kierunków w roku 2022 znalazły się  kierunki studiów inżynierskich w Politechnice Poznańskiej:

  • Automatyka i robotyka - miejsce 2
  • Lotnictwo i kosmonautyka - miejsce 2
  • Zarządzania i inżynieria produkcji - miejsce 3
  • Inżynieria chemiczna - miejsce 3
  • Informatyka - miejsce 4
  • Inżynieria środowiska - miejsce 5 
  • Logistyka - miejsce 5

W Rankingu Uczelni Akademickich 2022 przygotowanym przez Perspektywy, który w tym roku obejmował niemal sto szkół wyższych, Politechnika Poznańska znajduje się na 23 miejscu. Wśród uczelni technicznych jesteśmy na miejscu 7.

Uczelnie były oceniane według 8 kryteriów. Politechnika Poznańska znalazła się na 8 miejscu w niezwykle istotnym obszarze „absolwent na rynku pracy”. Pozostałe kryteria: prestiż (16), wynalazczość (17), potencjał naukowy (38), efektywność naukowa (36), publikacje (38), warunki kształcenia (37), umiędzynarodowienie miejsce (22).

Twórcy rankingu uczelni publicznych, zwracają uwagę, że pandemia i postpandemiczna „nowa normalność” nie spowodowały gwałtownych przetasowań w zestawieniu. 

„Troska o najwyższą jakość kształcenia i badań to swoisty constans, działanie aktualne w każdej sytuacji” - czytamy na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Ranking Szkół Wyższych został ogłoszony po raz 23. W pracach nad jego przygotowaniem pracowali polscy i zagraniczni eksperci. Przewodniczącym Kapituły jest od lat profesor Michał Kleiber.

foto2

PL