Data dodania

29.05.2021
COHERENT

COHERENT  Coordinated control and spectrum management for 5G heterogeneous radio access networks

prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka

http://www.ict-coherent.eu/

The exponential growth of mobile traffic, drastically increasing of network complexity, and the strong need for inter-network coordination of wireless network resources call for breakthroughs in control, coordination and flexible spectrum management in 5G heterogeneous radio access networks. The COHERENT project aims to address these problems by researching, developing and validating a novel control framework for future mobile networks. The key innovation of COHERENT is to develop a unified programmable control framework to coordinate the underlying heterogeneous mobile networks as a whole. The aim of COHERENT is to design, develop and showcase a simple, open, unified and programmable control framework, and interact with other 5G Infrastructure Public-Private Partnership (PPP) projects to enable a unified control and management framework for 5G integrated networks.

Głównym celem projektu COHERENT jest opracowanie i demonstracja otwartych i zunifikowanych metod programowego sterowania i zarządzania heterogenicznymi sieciami radiowymi piątej generacji (5G). Główny nacisk położony zostanie na trzy obszary innowacji związane ze sterowaniem i koordynacją tych sieci: Modelowanie i metody abstrakcji warstwy fizycznej i warstwy dostępu do medium; Opracowanie programowalnego modelu zarządzania sieciami 5G bazującego na metodach abstrakcji w niższych warstwach modelu OSI z dobrze zdefiniowanymi otwartymi interfejsami i protokołami ; Opracowanie elastycznych i efektywnych metod zarządzania zasobami bazującymi na znajomości zajętości i użycia zasobów widmowych

PL