Data dodania

29.05.2021
DESTINATE

DESTINATE Decision supporting tools for implementation of cost-efficient railway noise abatement measures

dr inż. Bartosz Firlik

http://www.destinate-project.tu-berlin.de/

DESTINATE aims to develop tools and methodologies for railway noise simulation and cost-benefit analysis of mitigation actions of interior and exterior noise. For accurate noise prediction it is essential to characterize the structure-borne and airborne sound sources accurately in order to create valid input for sound prediction simulation models. The calculated interior and exterior noise can be auralised and visualised in a studio to evaluate the sound quality and sound comfort of potential mitigation measures in the vehicle design process. Auralisation and visualisation of noise can be used to assess the annoyance reduction of a given measure. Thus human perception is adequately taken into account. For decision-making the cost of different design options is a very important parameter. DESTINATE aims to further develop cost effectiveness prediction and thus create the foundation for powerful tools to support decision-making on noise & vibration mitigation measures.

DESTINATE ma na celu opracowanie nowych narzędzi i metodologii symulacji hałasu kolejowego oraz analizy kosztów i korzyści działań łagodzących hałas zewnętrzny i wewnętrzny pojazdów szynowych. W celu dokładnego prognozowania hałasu jest niezbędne scharakteryzowanie źródeł strukturalnych i powietrznych – będzie to stanowiło dane wejściowe dla modeli symulacyjnych predykcji dźwięku. Obliczony poziom hałasu wewnętrznego i zewnętrznego można wizualizować w studiu, aby ocenić jakość dźwięku i komfort akustyczny oraz skuteczność potencjalnych technologii na etapie produkcji pojazdu. Zatem ludzka percepcja jest odpowiednio uwzględniona już na etapie projektowania pojazdu i wpływa na podejmowanie decyzji o kosztach różnych opcji projektowych, co stanowi ważny parametr projektu. DESTINATE dąży do dalszego rozwoju i prognozowania efektywności kosztowej tworząc w ten sposób podwaliny pod potężne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji w aspekcie hałasu i drgań.

PL