Data dodania

29.05.2021
GasOn

GasOn Gas-Only Internal Combustion Engines

prof. dr hab. inż.  Krzysztof Wisłocki

http://www.gason.eu/

A key issue of the proposal is represented by the development and application of the direct gaseous injection technology, to enhance boosting efficiency at low engine speed with benefit both in terms of performance and CO2 emission reduction. To increase efficiency beyond the Direct Injection (DI) technology, an extended lean burn combustion with Lambda up to 2 and higher diesel-like cylinder pressure is needed. The consortium therefore included, within the proposal, the development of a non-DI CNG lean burn concept on prototype system level as a possible future efficiency benchmark based on a diesel engine. Jointly with powertrain technologies, advanced storage systems will enable higher driving range equivalent to conventional fuel, without compromise on the vehicle trunk capacity and partially removing the last gap due to the lack of a suitable refuelling infrastructure.

Głównym celem projektu jest opracowanie jednopaliwowego silnika spalinowego zasilanego gazem (CNG – sprężonym gazem ziemnym), spełniającego normy emisji spalin Euro 6 i powyżej, o zmniejszonej emisji CO2, o zwiększonej sprawności i koncentracji mocy. Celem prac na Politechnice Poznańskie jest opracowanie i wykonanie wersji badawczej wstępnej komory spalania z zasilaniem gazowym, przeprowadzenie badań i sformułowanie zaleceń do konstrukcji wersji prototypowej oraz sterowania jej zasilaniem i przepłukaniem. Istotą tych badań będzie określenie warunków zapalności mieszanki oraz poprawności procesu spalania. Przedprototypowa konstrukcja systemu spalania będzie zweryfikowana badawczo na 1-cylindrowym silniku doświadczalnym, na którym zostaną określone wskaźniki operacyjne i emisyjne. Na ich podstawie opracowane zostaną wskazówki do konstrukcji wersji prototypowej dla silnika produkcyjnego w wersji wielocylindrowej.

PL