Data wydarzenia

MANUFACTURING 2022
Plakat

Konferencja łączy naukowców i praktyków z różnych obszarów inżynierii mechanicznej. Celem wydarzenia jest integracja polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego i biznesowego.
W poprzedniej edycji konferencji organizatorzy otrzymali 293 zgłoszeń z 36 krajów z całego świata. Ostatecznie opublikowano 167 artykułów przygotowanych przez 491 autorów z 23 krajów.

Materiały z konferencji w 2022 roku zostaną opublikowane przez Springer w serii „Lecture Notes in Mechanical Engineering” (ISI Proceedings/Web of Science, SCOPUS i Google Scholar). Autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do nadsyłania rozszerzonych prac do wybranych czasopism.


Aktualne informacje o konferencji można znaleźć na stronie:
www.manufacturing.put.poznan.pl
https://www.facebook.com/manufacturing2022
 
Kontakt ws. Konferencji:
manufacturing@put.poznan.pl
Magdalena.DIERING@put.poznan.pl