Data dodania

29.05.2021
ORBIS

ORBIS Open Research Biopharmacutical Internships Support (MSCA-RISE-2017 No 778051)

prof. dr hab. inż.  Adam Voelkel

www.orbisproject.eu

The ORBIS Project is a response to the current scientific, economic and social challenge of increasing the effectiveness and productivity of drug development process, both for innovative and (super)generic drugs. This goal can be achieved by interdisciplinary cooperation between the academics from different fields of pharmaceutical sciences and the employees of R&D sector in commercial enterprises. The core of ORBIS is constituted by international, intersectoral exchange of researchers between academic centres and pharmaceutical companies – the consortium partners.

Projekt ORBIS jest odpowiedzią na aktualne wyzwania naukowe, gospodarcze i społeczne związane ze zwiększeniem skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, zarówno w przypadku leków innowacyjnych, jak i (super) generycznych. Cel ten można osiągnąć poprzez interdyscyplinarną współpracę naukowców z różnych dziedzin nauk farmaceutycznych i pracowników sektora B + R w przedsiębiorstwach komercyjnych. Trzonem ORBIS jest międzynarodowa, międzysektorowa wymiana naukowców między ośrodkami akademickimi a firmami farmaceutycznymi - partnerami konsorcjum.

Więcej informacji można znaleźć w mediach społecznościowych: Researchgate,TwitterFB

PL