SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Poniżej znajdą Państwo obowiązujący od 2021 roku System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Poznańskiej. W załącznikach znajdują się pliki określające między innymi ogólne i wydziałowe znaki graficzne, kolorystykę, czcionki, wzory listowników oraz prezentacji. SIW opisuje również zastosowanie powyższych. 

Dział Obsługi i Eksploatacji przygotował instrukcję zainstalowania podpisów w poczcie elektronicznej, w trzech najpopularniejszych na Politechnice Poznańskiej systemach. Znajduje się ona tu: https://instrukcje.put.poznan.pl/category/poczta/. Plik nr 14 zawiera oprawę graficzną do filmów oraz zalecenia związane z jej używaniem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Działem Informacji i Promocji pod adres: dzial.promocji@put.poznan.pl