Spis studiów podyplomowych
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa

SP-226

Planowanie przestrzenne - skala miasta i regionu

08.07.2022 30.09.2022 01.10.2022

30.09.2023

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-190 Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. b.d. b.d. b.d.

b.d.

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-198 Hurtownie danych i analiza danych b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-180 Inżynieria oprogramowania 21.06.2022 30.09.2022 01.10.2022

30.06.2023

SP-221 Radiokomunikacja 01.06.2021 15.07.2021 01.10.2021

30.09.2022

SP-113 Systemy baz danych b.d. b.d. b.d.

b.d.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 01.08.2022 01.10.2022 15.10.2022

30.06.2023

SP-204 Inżynieria Pożarowa Budynków 16.05.2022 10.09.2022 01.10.2022

30.09.2023

SP-222 Nowoczesne budownictwo kolejowe 15.07.2022 15.09.2022 01.10.2022

30.06.2023

SP-224 Nowoczesne systemu transportu szynowego 01.08.2022 30.09.2022 01.10.2022 30.09.2023
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-151 Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 08.07.2022 31.08.2022 22.10.2022

11.06.2023

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ

Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 01.07.2022 15.10.2022 05.11.2022

31.07.2023

SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 27.06.2022 15.10.2022 01.11.2022

31.07.2023

SP-223 Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 13.06.2022 16.09.2022 01.10.2022

30.09.2023

SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.07.2022 30.09.2022 01.10.2022

31.07.2023

SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 01.07.2022 10.10.2022 01.10.2022

30.09.2023

SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 20.05.2022 20.09.2022 01.10.2022

30.09.2023

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-194 Inżynieria wysokich napięć b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 01.07.2022 23.09.2022 01.10.2022

30.09.2023

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 08.06.2022 15.09.2022 01.10.2022

30.06.2023

SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-196 Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 08.06.2022 30.09.2022 01.10.2022

30.06.2023

SP-163 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu 01.02.2022 28.02.2022 01.03.2022

30.06.2023

SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 08.06.2022 30.09.2022 01.10.2022

30.06.2023

SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-220 Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-145 Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 08.06.2022 30.09.2022 01.10.2022

30.06.2023

 

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D b.d. b.d. b.d.

b.d.