Infrastruktura powyżej 500 tys. zł

Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej dofinansowane przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2017

Modernizacja i rozwój laboratorium Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej do badań materiałów wysokowartościowych 1 561 000 zł

Proponowany program badań z wykorzystaniem aparatury:

 • Opracowanie receptury, modelowanie teoretyczne, symulacje komputerowe i badania doświadczalne nowego rodzaju betonu wysokowartościowego
 • Lokalizacja deformacji plastycznych w próbkach obciążonych dynamicznie
 • Badania zachowań układów biomechanicznych
 • Komputerowe wspomaganie eksperymentu laboratoryjnego
 • Identyfikacja parametrów modeli konstytutywnych
 • Definiowanie modeli konstytutywnych z wykorzystaniem rachunku niecałkowitego rzędu
 • Modelowanie wielkoskalowe niejednorodnych materiałów kompozytowych

System analizatorów do identyfikacji i analizy zanieczyszczeń ze środków transportu 3 200 000 zł

Proponowany program badań z wykorzystaniem aparatury:

 • Identyfikacja związków toksycznych spalin z silników pojazdów drogowych w warunkach rzeczywistej eksploatacji
 • Badania i analiza chemiczna emisji związków toksycznych spalin z silników pojazdów drogowych w warunkach rzeczywistej eksploatacji
 • Badania i analiza chemiczna emisji związków toksycznych spalin z silników z wykorzystaniem silnikowego dynamicznego stanowiska hamulcowego
 • Badania emisji związków toksycznych spalin i energochłonności różnych środków transportu miejskiego
 • Badania i analiza chemiczna emisji związków toksycznych spalin z silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych w warunkach rzeczywistej eksploatacji
 • Badania i analiza chemiczna emisji związków toksycznych spalin z silników statków powietrznych
 • Badania i analiza chemiczna emisji związków toksycznych spalin z silników statków morskich i żeglugi śródlądowej

Otos-Robotic - zrobotyzowany system wykorzystujący lokalizację przestrzenną 570 000 zł

Proponowany program badań z wykorzystaniem aparatury:

 • Analiza możliwości współdziałania robota z systemem lokalizacji.
 • Przeprowadzenie analizy kinematyki robota pracującego w środowisku sali operacyjnej podczas wspomagania operacji otolaryngologicznej.
 • Analiza i identyfikacja elementów podatnych poprzez sprzężenie wizualno-siłowe wykorzystujące kamery wizyjne oraz czujniki dotykowe.
 • Opracowanie i implementacja nowych algorytmów sterowania robotów wspomagających chirurgów w trakcie usuwania patologicznych procesów wewnątrzczaszkowych.
 • Analiza możliwości wykorzystania systemu Otos-Robotic do laryngologicznych zabiegów endoskopowych (w tym operacji endoskopowych nosa i zatok przynosowych w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych, endoskopowych operacji nowotworów zatok przynosowych i podstawy przedniego, i środkowego dołu czaszki, operacji endoskopowych ucha środkowego).

System obserwacyjny SkyLab 1 384 000 zł 

Program badań naukowych lub prac rozwojowych z wykorzystaniem aparatury:

 • Ewaluacja w warunkach rzeczywistych zachowania się struktury mechanicznej zrobotyzowanego montażu poddanego zmiennym warunkom atmosferycznym
 • Ewaluacja w warunkach rzeczywistych zaproponowanego wielopoziomowego i modularnego systemu sterowania zrobotyzowanym montażem
 • Rozwinięcie narzędzi programistycznych umożliwiających śledzenie sztucznych satelitów Ziemi za pomocą zrobotyzowanego montażu
 • Systemy akwizycji obrazów astronomicznych