Symulator

Laboratorium Badań Symulatorowych działające przy Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej stworzone zostało w celu prowadzenia prac badawczych służących poprawie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

Zakres działalności laboratorium obecnie obejmuje trzy podstawowe zadania:

  1. Badanie wpływu stanu psychofizycznego pilota na bezpieczeństwo lotu.
  2. Analiza poprawności działania systemów wspomagających pilota.
  3. Badanie predyspozycji człowieka do wykonywania operacji lotniczych.