Architektura

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier architekt

Język kształcenia:

polski

Na studiach II stopnia przyszli ARCHITEKci/tki poznają zaawansowaną problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki, przydatną do rozwiązywania złożonych problemów projektowych oraz projektowania w kontekście społecznych, kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Zajęcia przygotowujemy w oparciu o doświadczenie projektowe kadry akademickiej oraz prowadzone na Wydziale badania, zwłaszcza w zakresie projektowania dla zdrowia, projektowania przemysłu, architektury zrównoważonej i energooszczędnej, wzornictwa przemysłowego, planowania przestrzennego oraz ochrony dziedzictwa. Aktywnie włączamy Studentów w prace naukowe oraz zachęcamy do zbierania doświadczeń w renomowanych ośrodkach zagranicznych (Erasmus +). Integracja wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach studiów II stopnia pozwala naszym Studentom na zaplanowanie indywidualnej ścieżki kariery oraz zdobycie uprawnień projektowych.

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT

Pole opisowe
 • Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT (LINK)

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)

Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label

Pole opisowe
 • Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label (LINK)
 • Kategoria A
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Historia architektury_1
 • Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii_1
 • Podstawy projektowania architektonicznego_1
 • Podstawy budownictwa
 • Materiałoznawstwo
 • Mechanika_1
 • Matematyka 1
 • Geometria wykreślna z elementami matematyki_1
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba_1
 • Wychowanie fizyczne_1
 • Szkolenie bhp i ppoż 0 4h/sem
 • Szkolenie biblioteczne on-line (InfoProgram I)

SEMESTR 2:

 • Historia architektury_2
 • Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii_2
 • Podstawy projektowania architektonicznego_2
 • Teoria kompozycji w projektowaniu architektonicznym
 • Budownictwo ogólne_1
 • Mechanika_2
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba_2
 • Geometria wykreślna z elementami matematyki_2
 • Wychowanie fizyczne_2
 • Plener rysunkowy (2 tygodnie)


SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski_1

SEMESTR 3:

 • Historia architektury_3
 • Projektowanie architektury mieszkaniowej_1
 • Projektowanie architektoniczne obiektów mieszkaniowych_1
 • Podstawy projektowania urbanistycznego
 • Budownictwo ogólne_2
 • Konstrukcje budowlane_1
 • Fizyka budowli - akustyka
 • Fizyka budowli - oświetlenie
 • Projektowanie oświetlenia i akustyki
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski 2

SEMESTR 4:

 • Historia architektury_4
 • Projektowanie zabudowy usługowej_1
 • Projektowanie obiektów usługowych
 • Projektowanie urbanistyczne_1
 • Budownictwo ogólne_3
 • Konstrukcje budowlane_2
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba_4
 • Technologie informacyjne
 • Fizyka budowli - termika
 • Instalacje budowlane - ogrzewanie i wentylacja
 • Zajęcia terenowe - urbanistyczne (2 tygodnie)

SEMESTR 5:

 • Historia architektury współczesnej
 • Projektowanie architektury mieszkaniowej_2
 • Projektowanie architektoniczne obiektów mieszkaniowych_2
 • Planowanie miast i osiedli
 • Projektowanie zespołów urbanistycznych
 • Projektowanie architektoniczne w krajobrazie
 • Teoria architektury zieleni (krajobrazu) z elementami dendrologii
 • Projektowanie zieleni (krajobrazu)
 • Budownictwo ogólne_4
 • Geotechnika
 • Architektura projektowana cyfrowo
 • Umiejętności informacyjne (InfoProgram II)

SEMESTR 6:

 • Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych
 • Projektowanie architektury rekreacyjnej
 • Projektowanie architektoniczne obiektów rekreacyjnych
 • Teoria ruralistyki
 • Projektowanie architektury wiejskiej
 • Historia sztuki i estetyki
 • Architektura energooszczędna
 • Wystawiennictwo
 • Instalacje budowlane – systemy sanitarne
 • Projektowanie urbanistyczne_2
 • Rola architekta w organizacji procesu inwestycyjnego
 • Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
 • Zajęcia terenowe ruralistyczne (2 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Praktyki zawodowe

SEMESTR 8:

 • Projektowanie miejsc pracy
 • Projektowanie architektoniczne miejsc pracy_1
 • Etyka zawodu architekta
 • Prawo budowlane
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Projektowanie arch. ob. specjalistycznych
 • Innowatyka
 • Wzornictwo przemysłowe_1
 • Projektowanie architektoniczne miejsc pracy_2
 • Zarządzanie kosztami inwestycji
 • Planowanie i zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast
 • Teoria i historia sztuki
 • Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych_2
 • Fizyka budowli - akustyka
 • Fizyka budowli - oświetlenie
 • Projektowanie oświetlenia i akustyki
 • J. obcy
 • Psychologia percepcji
 • Zajęcia terenowe - inwentaryzacyjne

SEMESTR 2:

 • Studium zagospodarowania gminy
 • Projektowanie arch. ob. specjalistycznych
 • Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Planowanie przestrzenne
 • Cross-Cultural Communication
 • Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych_2

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym_1 (wybór 1 z 6 tematów, tematy nie mogą się powtarzać)
 • Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym_2 (wybór 1 z 6 tematów, tematy nie mogą się powtarzać)
 • Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym_3 (wybór 1 z 6 tematów, tematy nie mogą się powtarzać)
 • Woda w architekturze
 • Architektura i moda
 • Rewitalizacja obszarów śródmiejskich
 • Ikony architektury
 • Planowanie regionalne
 • Architektura wnętrz

SEMESTR 3:

 • Marketing
 • Wykład specjalistyczny
 • Przygotowanie pracy magisterskiej_konstrukcje

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Pracownia badawcza
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

W trakcie studiów II stopnia nie przewidziano obowiązkowych praktyk zawodowych. Istnieje możliwość odbycia dodatkowych praktyk w ramach programu Erasmus+.

Kariera po studiach
 • architekt w biurze architektonicznym (uprawnienia)
 • urbanista w biurze planowania przestrzennego
 • pokrewne: scenograf, arch. wnętrz, grafik komputerowy
 • pracownik administracyjny urzędów miast lub gmin

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • najnowocześniejszy budynek dydaktyczny w Polsce
 • nauczyciele = praktykujący architekci
 • możliwość udziału w interesujących badaniach naukowych
 • visiting professors - międzynarodowe warsztaty projektowe

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.