Automatyka i robotyka

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Możesz tu wybrać jedną z 6 specjalności. Program studiów obejmuje m. in. złożone metody sterowania i projektowania układów regulacji, zastosowania sterowników PLC i sieci przemysłowych, nowoczesne techniki pomiarowe, przetwarzanie sygnałów, systemy wizyjne i wbudowane. Poznasz tu zaawansowane metody integracji systemów automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych i kooperatywnych, złożone systemy autonomiczne, algorytmy sterowania i planowania ruchu oraz zagadnienia nawigacji autonomicznej robotów mobilnych. Nauczysz się sposobów eksploracji i przetwarzania danych wykorzystując techniki uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz korzystania z narzędzi informatycznych w automatyce, robotyce i obszarach interdyscyplinarnych. Zdobędziesz umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zautomatyzowanych procesów technologicznych i wytwórczych, a także zostaniesz przygotowany do zarządzania przedsiębiorstwem i projektami. Możesz odbyć kurs programowania robotów przemysłowych KUKA i uzyskać certyfikat.

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

Możliwość realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i praktyk we współpracy z firmami przemysłowymi i ośrodkami badawczymi. Istnieje możliwość odbywania staży oraz praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus+, EUNICE oraz IASTE

Kariera po studiach

- sektor nowoczesnych technologii

- firmy zajmujące się wdrażaniem systemów autonomicznych i inteligentnych oraz nowoczesnych rozwiązań w obszarze automatyki przemysłowej

- jednostki badawcze i rozwojowe

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Probabilistyka i statystyka
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 •  Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem                                     
 •  Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 •  Język obcy
 •  Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Modelowanie i sterowanie robotów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Teoria sterowania
 • Napędy przekształtnikowe
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Energoelektronika
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej
 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów

SEMESTR 6:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 8:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 8:  Aplikacje mobilne
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Przygotowanie do badań naukowych                                                                    

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):                                         

 • Przedmiot obieralny 10: Systemy SCADA
 • Przedmiot obieralny 10: Monitoring i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Przedmiot obieralny 11: Aplikacje Internetu rzeczy
 • Przedmiot obieralny 11: Narzędzia i oprogramowanie dla systemów robotycznych
 • Przedmiot obieralny 12: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 12: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 13: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 13: Sieci komputerowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Probabilistyka i statystyka
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka letnia

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Praktyka

SEMESTR 4:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Modelowanie i sterowanie robotów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Praktyka
 • Praktyka letnia

SEMESTR 5:

 • Teoria sterowania
 • Napędy przekształtnikowe
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Podstawy projektowania przemysłowego
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej
 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • Praktyka

SEMESTR 6:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 8:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 8:  Aplikacje mobilne
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Praktyka
 • Praktyka letnia

SEMESTR 7:

 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 10: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 10: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 11: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 11: Sieci komputerowe
 • Praktyka
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 • Język obcy

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka
 • Probabilistyka i statystyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Napędy przekształtnikowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Modelowanie i sterowanie robotów

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Energoelektronika
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej

SEMESTR 6:

 • Teoria sterowania
 • Systemy mikroprocesorowe

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 7:  Aplikacje mobilne
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 8:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 8:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Przedmiot obieralny 10: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 10: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 11: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 11: Sieci komputerowe

SEMESTR 8:

 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 12: Systemy SCADA
 • Przedmiot obieralny 12: Monitoring i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Przedmiot obieralny 13: Aplikacje Internetu rzeczy
 • Przedmiot obieralny 13: Narzędzia i oprogramowanie dla systemów robotycznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 1:

 • Systemy bezczujnikowe
 • Napędy w procesach maszynach urządzeniach i robotach
 • Metody obliczeniowe optymalizacji
 • Metody inteligencji maszynowej w automatyce
 • Wirtualne prototypowanie w automatyzacji procesów
 • Technologie mobilne i chmurowe
 • Pozyskiwanie finansowania na badania naukowe i działalność badawczo-rozwojową
 • Szkolenie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 1:

 • Systemy wizyjne
 • Nowoczesne sensory w robotyce
 • Teoria sterowania w robotyce
 • Sztuczna inteligencja w robotyce
 • Podstawowe narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych
 • Metody i algorytmy planowania ruchu
 • Zarządzanie projektami i własnością intelektualną
 • Szkolenie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 1:

 • Systemy automatyki budynków
 • Sterowanie robotów manipulacyjnych
 • Sztuczne sieci neuronowe
 • Systemy pomiarowe w automatyce i robotyce
 • Zaawansowana automatyka procesowa
 • Sterowanie adaptacyjne
 • Teoria sterowania
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 1:

 • Inteligentne systemy wizyjne
 • Kompresja i kodowanie sygnałów
 • Interfejsy człowiek-robot
 • Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
 • Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio
 • Akustyka techniczna
 • Teoria sterowania
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 2:

 • Sterowanie adaptacyjne i odporne
 • Zaawansowane systemy diagnostyki i monitorowania
 • Technologie inteligentnego sterowania
 • Zarządzanie energią i sterowanie energooszczędne
 • Systemy wizyjne i spektralne w automatyzacji
 • Implementacja algorytmów sterowania w układach FPGA
 • Pracownia badawczo-rozwojowa
 • Ochrona własności intelektualnej powstałej w wyniku prac B+R

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Systemy sterowania urządzeń mobilnych i bezzałogowych
 • Przedmiot obieralny 1 Identyfikacja i sterowanie robotami latającymi
 • Przedmiot obieralny 2 Wybrane zastosowania sterowników programowalnych
 • Przedmiot obieralny 2 Projektowanie zaawansowanych interfejsów HMI i M2M

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 2:

 • Autonomiczne roboty mobilne
 • Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowania zadań
 • Zaawansowane przetwarzanie obrazów
 • Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego
 • Zaawansowane narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych
 • Pracownia badawcza
 • Organizacja i finansowanie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Eksploracyjna analiza danych
 • Przedmiot obieralny 1 Komputerowe systemy sterowania
 • Przedmiot obieralny 2 Wybrane zagadnienia grafiki 3D i wizualizacji komputerowej
 • Przedmiot obieralny 2 Systemy zrobotyzowane i przemysł 4_0

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 2:

 • Sterowanie neurorozmyte
 • Teoria i metody optymalizacji
 • Sterowanie robotów mobilnych
 • Nieliniowe układy sterowania
 • Integracja systemów automatyki
 • Interpersonal communication (nauki humanistyczne)
 • Nawigacja i planowanie ruchu robotów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 (Przetwarzanie obrazów i systemy wizyjne)
 • Przedmiot obieralny 1 (Sprzężenie wizyjne w robotyce)
 • Pracownia badawczo-problemowa
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zarządzanie strategiczne) 
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zintegrowane systemy zarządzania)
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstw)
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 2:

 • Teoria i metody optymalizacji
 • Uczenie maszynowe w systemach wizyjnych
 • Sztuczna inteligencja i biometria
 • Interpersonal communication (nauki humanistyczne)                                                  

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1: Programowalne systemy automatyki przemysłowej
 • Przedmiot obieralny 1: Systemy automatyki ze sprzężeniem wizyjnym
 • Przedmiot obieralny 2: Systemy i usługi telekomunikacyjne
 • Przedmiot obieralny 2: Elektronika praktyczna
 • Pracownia badawczo-problemowa
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zarządzanie strategiczne)  
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zintegrowane systemy zarządzania)
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstw)
 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 3:

 • Inteligentne systemy pomiaru i sterowania
 • Systemy sterowania tolerujące uszkodzenia
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3 Zaawansowane metody identyfikacji systemów automatyki
 • Przedmiot obieralny 3 Precyzyjne sterowanie ruchem układów elektromechanicznych

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 3:

 • Autonomiczne roboty latające
 • Autonomiczne samochody
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3 Interfejs człowiek-maszyna i sygnały biologiczne w robotyce
 • Przedmiot obieralny 3 Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej i biometrii

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 3:

 • Przemysłowe systemy baz danych
 • Seminarium dyplomowe                                                                                                                     

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 (Systemy wieloagentowe w automatyce)
 • Przedmiot obieralny 2 (Systemy teleoperacyjne)
 • Przedmiot obieralny 3 (Zastosowania robotyki w medycynie)
 • Przedmiot obieralny 3 (Bioinżynieria)
 • Przygotowanie pracy magisterskiej

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 3:

 • Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
 • Pojazdy autonomiczne
 • Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przygotowanie pracy magisterskiej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 1:

 • Teoria i metody optymalizacji
 • Rozszerzona rzeczywistość w technikach sterowania
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Zaawansowana automatyka procesowa
 • Programowanie obiektowe
 • Elektronika praktyczna
 • Układy FPGA w automatyce
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 1:

 • Napędy w procesach, maszynach, urządzeniach i robotach
 • Szkolenie BHP
 • Teoria sterowania
 • Metody obliczeniowe optymalizacji
 • Metody inteligencji maszynowej
 • Organizacja i finansowanie prac badawczo-rozwojowych
 • Programowanie robotów przemysłowych

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 2:

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Przemysłowe systemy baz danych
 • Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Sieci teleinformatyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne: Ekonomika przedsiębiorstw
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne: Koncepcja i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Komunikacja interpersonalna
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Komunikacja międzykulturowa
 • Przedmiot obieralny 3: Systemy wieloagentowe
 • Przedmiot obieralny 3: Systemy teleoperacyjne
 • Przedmiot obieralny 4: Wizualizacja procesów przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 4: Systemy SCADA
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 2:

 • Zarządzanie energią i sterowanie  energooszczędne
 • Systemy wizyjne
 • Wybrane zagadnienia grafiki 3D i wizualizacji komputerowej
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Przedmiot społeczno-humanistyczny: Ochrona własności intelektualnej powstałej w wyniku prac B+R
 • Technologie  mobilne i chmurowe

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Wybrane zastosowania sterowników programowalnych
 • Przedmiot obieralny 1 Projektowanie zaawansowanych interfejsów HMI i M2M

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 3:

 • Robotyka mobilna
 • Systemy automatyki budynków
 • Sterowanie adaptacyjne
 • Inteligentne systemy ze sprzężeniem wizyjnym
 • Programowanie procesorów sygnałowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 5: Sterowanie neurorozmyte
 • Przedmiot obieralny 5: Sztuczne sieci neuronowe
 • Przedmiot obieralny 6: Cyfrowe systemy komunikacji
 • Przedmiot obieralny 6: Przemysłowe protokoły transmisyjne)
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 3:

 • Pracownia badawczo-rozwojowa
 • Sterowanie adaptacyjne i odporne
 • Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego
 • Zaawansowane  systemy  diagnostyki  i  monitorowania
 • Narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 2 Systemy sterowania urządzeń mobilnych i bezzałogowych
 • Przedmiot obieralny 2 Identyfikacja i sterowanie robotami latającymi

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 4:

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia badawczo-problemowa

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 7: Biometria
 • Przedmiot obieralny 7: Interfejsy człowiek-robot
 • Przygotowanie pracy magisterskiej

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 4:

 • Inteligentne  systemy  pomiaru  i  sterowania
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
Co nas wyróżnia?

- interdyscyplinarność

- kształcenie od teorii po praktykę

- umiejętne wprowadzanie wątków badawczych

- bogato wyposażone i nowoczesne laboratoria

- dobre przygotowanie studentów do pracy w obszarze B+R.

 

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności

Inteligentne systemy automatyki  - po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do samodzielnego i twórczego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów. Twoje docelowe umiejętności:

• uruchomić i projektować systemy automatyki w różnych zastosowaniach,

• rozwiązywać problemy związane z automatyzacją procesów produkcyjnych,

• prowadzić prace badawcze z zakresu automatyki, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych,

Również będziesz przygotowany do:

• pracy w zakładach przemysłowych,

• pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki i informatyki przemysłowej,

• działalności w działach rozwoju i w ośrodkach naukowo-badawczych

• tworzenia własnych startupów bazujących na wiedzy.

Program studiów na specjalności  ma odniesienie do działania systemów automatycznych wg schematu Sense - Think - Communicate - Act.

Przedmioty w siatce studiów można podzielić na 4 charakterystyczne grupy:

Sense: Inteligentne systemy pomiaru i sterowania (30W 30L); Systemy wizyjne w automatyzacji (15W 15L); Systemy bezczujnikowe (30W 30 L)

Think: Metody obliczeniowe optymalizacji (30W 30C); Sterowanie procesami nieliniowymi (30W 30L); Zaawansowane metody identyfikacji systemów automatyki (30W 30L); Metody inteligencji maszynowej w automatyce (30W 30L); Sterowanie adaptacyjne i odporne (30W 30L); Systemy sterowania tolerujące uszkodzenia (15W 30L); Zaawansowane systemy diagnostyki i monitorowania (30W 30L); Technologie inteligentnego sterowania (30W 30L); Wirtualne prototypowanie w automatyzacji procesów (30W 30L); Wybrane zastosowania sterowników programowalnych (15W 30L); Implementacja algorytmów sterowania w układach FPGA (30W 30L)

Communicate: Technologie mobilne i chmurowe (30W 30L); Projektowanie zaawansowanych interfejsów HMI i M2M (15W 30L)

Act: Napędy w procesach, maszynach, urządzeniach i robotach (30W 30L); Precyzyjne sterowanie ruchem układów elektromechanicznych (15W 15W); Zarządzanie energią i sterowanie energooszczędne (15W 15W)

Oraz przedmioty rozszerzające: Modelowanie systemów w języku UML (15W 15L); Modelowanie procesów biznesowych (15W 15L); Pozyskiwanie finansowania na badania naukowe i działalność badawczo-rozwojową (15W 15P); Ochrona własności intelektualnej powstałej w wyniku prac B+R (15W 15P); Pracownia badawczo-rozwojowa.

Inteligentne systemy automatyki i robotyki - ta specjalność oferuje studia różnorodnych zagadnień sterowania i optymalizacji występujących w systemach automatyki i robotach. Tematyka sterowania obejmuje rozwiązania adaptacyjne, odporne i inteligentne. Poznasz wiele aspektów zaawansowanej automatyki przemysłowej dotyczących sterowników programowalnych, napędów, zarządzania energią, systemów baz danych, systemów diagnostyki i monitorowania. Doświadczysz programowania robotów przemysłowych, robotów mobilnych i latających. Dowiesz się o możliwościach wynikających z robotyki miękkiej. Zdobędziesz rozeznanie w metodach inteligencji maszynowej, systemach wizyjnych, grafice 3D, wizualizacji komputerowej i rozszerzonej rzeczywistości. Będziesz analizował działanie systemów biometrycznych stosowanych w interfejsach człowiek-maszyna oraz przy identyfikacji osób. Nauczysz się cyfrowo przetwarzać sygnały oraz implementować algorytmy tego przetwarzania i sterowania na mikrokontrolerach i procesorach sygnałowych. Umiejętności z obszaru automatyki i robotyki będziesz mógł połączyć z wiedzą na temat organizacji i zarządzania małych przedsiębiorstw oraz z wiedzą na temat organizacji i finansowania badań naukowych. Kształcenie na specjalności  oferuje kontakt z wieloma specjalistami z wyżej wymienionych dziedzin, którzy wiedzę teoretyczną będą przekazywać w połączeniu z równoczesnym rozwijaniem praktycznych umiejętności w odpowiednio wyposażonych laboratoriach badawczo-dydaktycznych.

Roboty i systemy autonomiczne - specjalność wpisuje się w nowe trendy interdyscyplinarnego kształcenia studentów w myśl koncepcji "research-driven education" i korzysta ze znaczącego dorobku pracowników w zakresie projektów badawczych i wdrożeniowych oraz udziału studentów w badaniach naukowych i pracach B+R jeszcze podczas studiów. Program specjalności opiera się na czterech głównych obszarach (filarach) wiedzy i umiejętności, w które wyposażamy studentów:

 • metodach i algorytmach,

 • robotyce praktycznej,

 • systemach wizyjnych

 • sztucznej inteligencji.

Podstawowe metody i algorytmy: studenci specjalności poznają algorytmy planowania ruchu, zagadnienia nawigacji autonomicznej, metody eksploracji danych oraz wybrane zagadnienia teorii sterowania, przydatne w robotyce.

Robotyka praktyczna: programowanie robotów i systemów autonomicznych w środowisku Robot Operating System (ROS/ROS2), powszechnie używanym obecnie w wielu aplikacjach badawczych i przemysłowych. Roboty przemysłowe i roboty kooperacyjne (Universal Robots i Franka), a także roboty mobilne i autonomiczne samochody.

Systemy wizyjne i przetwarzanie obrazu: w ramach specjalności oferujemy przedmiot podstawowy, pozwalający nauczyć się programowania i stosowania metod przetwarzania obrazu studentom, którzy nie mieli kontaktu z tymi zagadnieniami podczas studiów I stopnia, oraz przedmiot na poziomie zaawansowanym, gdzie przetwarzanie obrazu połączone jest z uczeniem maszynowym i algorytmami z obszaru inteligencji maszynowej.

Sztuczna inteligencja: wykłady i projekty obejmują zarówno klasyczne zagadnienia AI, takie jak metody przetwarzania informacji symbolicznej, sieci bayesowskie i modele Markowa oraz reprezentacje wiedzy niepewnej lub niepełnej, jak i przedmioty dedykowane uczeniu maszynowemu, a szczególnie sieciom neuronowym i uczeniu głębokiemu (deep learning).

Wśród przedmiotów obieralnych warto zauważyć zajęcia poświęcone analizie danych oraz edge computing.

Systemy sterowania i robotyki - u podstaw tej specjalności stoi uzyskanie synergii między teorią i zastosowaniem metod oraz narzędzi do rozwiązywania problemów dotyczących: sterowania złożonych procesów nieliniowych, sterowania i planowania ruchu manipulatorów i robotów mobilnych, identyfikacji, estymacji i fuzji danych, uczenia maszynowego w klasyfikacji, sterowaniu i przetwarzaniu sygnałów wielowymiarowych, zaawansowanej automatyki przemysłowej oraz wybranych zastosowań systemów zrobotyzowanych w tym w przemyśle, rehabilitacji i medycynie. Ponadto w ramach inżynierii oprogramowania, technik uczenia maszynowego, systemów baz danych, zajęć projektowych i laboratoryjnych przedstawiane jest użycie współczesnych narzędzi informatycznych w kontekście szeroko pojętych systemów automatyki i robotyki. 

W programie tej specjalności zwrócono szczególną uwagę na wdrożenie modelowej ścieżki kształcenia w zakresie automatyki i robotyki, dzięki której studenci otrzymują wiedzę teoretyczną pozwalającą na zrozumienie teorii i algorytmów, następnie zdobywają doświadczenie dzięki narzędziom symulacyjnym, a na końcu prowadzą prace eksperymentalne z użyciem obiektów rzeczywistych. Bogato wyposażone laboratoria obejmujące zarówno autorskie konstrukcje robotów mobilnych i systemów zrobotyzowanych zapewniające otwarty dostęp do każdego podsystemu jak i urządzenia komercyjne w postaci manipulatorów przemysłowych i badawczych, sterowników przemysłowych oraz układów pomiarowych i sensorów wizyjnych umożliwia studentom nie tylko zapoznanie się ze strukturą sprzętową i oprogramowaniem takich systemów, ale też pozwala na przeprowadzenie krytycznej oceny algorytmów dzięki wynikom testów eksperymentalnych.

Siatka zajęć jest odpowiednio zbalansowana pomiędzy teorią i praktyką. Temu celowi służą liczne zajęcia projektowe, które wymagają od studentów holistycznego podejścia do rozwiązania zagadnień sprzyjając utrwaleniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności praktycznych na poziomie II stopnia studiów. Przedstawienie wielu aspektów automatyki i robotyki na tej specjalności daje studentom stosunkowo szerokie przygotowanie w tej dziedzinie techniki i zapewnia dużą elastyczność na rynku pracy.  W trakcie realizacji programu specjalności studenci mają możliwość włączyć się w badania i projekty prowadzone w Jednostce, czego potwierdzeniem są publikacje studenckie przygotowane w ostatnich latach. Od kilkunastu lat pracownicy wspierający tę specjalność oferują dla studentów profesjonalne kursy programowania robotów KUKA, które kończą się oficjalnym certyfikatem.

Systemy wizyjne - absolwenci specjalności będą specjalistami w zakresie swobodnie programowalnych, rozproszonych systemów sterowania, zgodnych z koncepcją TIA (Totally Intergrated Automation) oraz rozwiązaniami Przemysłu 4.0, zawierających: sterowniki PLC, mikrokontrolery, procesory sygnałowe, układy FPGA, sieci komputerowe, w tym sieci przemysłowe typu Industrial Ethernet (Profibus, Profinet), sprzężenie wizyjne (i akustyczne), nowoczesne interfejsy człowiek maszyna, Internet Rzeczy IoT a także wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. 

Zajęcia dydaktyczne obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 • budowę infrastruktury IT systemów monitoringu wizyjnego i automatyki systemów multimedialnych, np. systemów CCTW w monitoringu miejskim

 • automatyzację wizyjną w procesach produkcyjnych

 • akwizycję obrazu i wizualizację HMI w systemach ze sterownikami PLC

 • komunikację IP przewodową i bezprzewodową, a także strumieniowanie danych

 • projektowanie i wykonywanie PCB praz prototypowanie i programowanie wbudowanych modułów elektronicznych z procesorami ARM i układami FPGA 

 • projektowanie instrumentów wirtualnych czasu rzeczywistego

 • projektowanie systemów dostępowych z użyciem technik biometrycznych

 • techniki segmentacji i klasyfikacji obiektów w obrazach z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia. 

Laboratoria dla studentów specjalności są wyposażone m.in. w sterowniki PLC Siemens rodziny SIMATIC z dołączonymi kamerami Cognex oraz Keyence, zestawy do zautomatyzowanych  pomiarów przemysłowych National Instruments ze środowiskiem LabView, inteligentne kamery Bosch i National Instruments, środowisko projektowe Altium Designer do projektowania płytek drukowanych PCB. Podczas zajęć dydaktycznych wykorzystywane są materiały edukacyjne ARM University dotyczące technik cyfrowego przetwarzania sygnałów. Dzięki współpracy z firmą NVidia istnieje możliwość realizacji i uzyskania certyfikatów kursów bazujących na układach Nvidia Jetson. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w nowoczesnych i unikalnych laboratoriach przykładowo w unikalnej komorze bezechowej. Istotnym elementem kształcenia jest realizacja praktycznych, a jednocześnie naukowych prac dyplomowych magisterskich, przygotowywanych w ramach interdyscyplinarnej współpracy przykładowo z Uniwersytetem Medycznym, Lotniskiem Poznań-Ławica, ZTM, PCSS i innymi firmami. 

Absolwenci specjalności SYSTEMY WIZYJNE znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się: systemami kontroli wizyjnej i identyfikacji procesów przemysłowych; instalowaniem i obsługą monitoringu wizyjnego i infrastruktury zarządzania kryzysowego; automatyką inteligentnych budynków i procesów przemysłowych; sterowaniem w systemach reklam audiowizualnych; produkcją multimedialnego sprzętu AGD, sprzętu audio-wideo i telekomunikacyjnego; technikami sztucznej inteligencji w przetwarzaniu obrazów. 

Systemy inteligentne i bezzałogowe - specjalność skierowana jest dla studentów zainteresowanych rozwojem w obszarze nowoczesnych bezzałogowych systemów robotyki, tj. bezzałogowych statków powietrznych (UAV) i naziemnych (UGV). Specjalność pozwala na podniesienie kompetencji szczególnie w obszarze projektowania robotów mobilnych, autonomicznych systemów sterowania, języków programowania, uczenia maszynowego oraz systemów wizyjnych. SIiB to kompetentna, przyjaźnie wymagająca kadra, nastawiona na prace projektowe w dedykowanych laboratoriach. Już od pierwszego semestru studenci naszej specjalności poznają tajniki pojazdów autonomicznych, napędów elektrycznych, a także odrzutowych, stosowanych w robotach latających, jak również metody sterowania optymalnego i adaptacyjnego. Wykwalifikowana kadra z jednostek współpracujących poprowadzi przedmioty Silniki turboodrzutowe oraz Bezpieczeństwo lotu. Pierwszy semestr to również Statki i technologie kosmiczne. Semestr drugi to dwa obligatoryjne przedmioty dronowe (Autonomiczne roboty latające oraz Programowanie robotów latających) wykorzystujące przestrzeń laboratorium Bezzałogowych statków powietrznych AeroLab. Dwa kolejne przedmioty poświęcone zostały systemom wizyjnym (Inteligentne systemy wizyjne oraz Uczenie maszynowe w systemach wizyjnych). Dopełnienie oferty edukacyjnej stanowi 7 przedmiotów o charakterze obieralnym, z których studenci wybierają trzy preferowane. Semestr trzeci to Uczenie maszynowe i sieci neuronowe. To również miejsce i czas na prace dyplomowe oraz kolejny atrakcyjny przedmiot obieralny (Sterowanie układów wieloagentowych lub Systemy teleoperacyjne). Absolwenci znajdują zatrudnienie w działach IT oraz R&D firm i jednostek naukowych, jak również obszarach wojskowości oraz przemysłu obronnego (współpracujemy m.in. z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie).