Elektroenergetyka

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Jako student innowacyjnego i perspektywicznego kierunku ELEKTROENERGETYKA znajdziesz się w gronie wysokokwalifikowanych specjalistów w szeroko pojętym i dynamicznie rozwijającym się sektorze energetycznym, w tym również energetyki odnawialnej. Pamiętaj, że sektor energetyczny należy do najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W związku z tym już dziś konieczne są duże nakłady inwestycyjne oraz profesjonalna kadra pracowników z odpowiednimi kompetencjami. Jako student kierunku ELEKTROENERGETYKA zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie i przyszłej pracy zawodowej, wychodząc tym samym naprzeciw wyzwaniom, które stoją przed współczesnym sektorem energetycznym, oraz wspierania zasad zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

Predyspozycje kandydata

Praktyki i staże
  • możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE (nieobowiązkowe)
Kariera po studiach
  • praca w biurach projektowych, firmach energetycznych, administracji rządowej,

  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

  • kontynuacja kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

Możliwość ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji sieci, instalacji. 

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.