Elektronika i telekomunikacja/Electronics and Telecommunications

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

angielski

Studia na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA uczynią z Ciebie specjalistę dla szeroko rozumianej gospodarki opartej na wiedzy, szczególnie w zakresie technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT), łączących w sobie wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu elektroniki, telekomunikacji, jak i informatyki.

Semestr „zerowy” na studiach 4-semestralnych pozwala uzupełnić i pogłębić wiedzą z podstawowych zagadnień dotyczących współczesnej telekomunikacji, informatyki i elektroniki. Pozwoli to Tobie na łatwiejsze studiowanie zaawansowanych zagadnień z tych obszarów wiedzy inżynierskiej na kolejnych semestrach studiów magisterskich. W trakcie studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim pogłębisz swoją wiedzę i nabierzesz nowych umiejętności, specjalizując się w zakresie wybranych obszarów z pogranicza elektroniki, telekomunikacji i informatyki, takich jak sieci i techniki telekomunikacyjne, sieci bezprzewodowe, systemy mobilne, systemy multimedialne, systemy

Predyspozycje kandydata

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
  • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

Po 1 semestrze studiów obowiązkowa praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
  • firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane
  • operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji itd.
  • możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
  • nowocześnie wyposażona baza laboratoryjna
  • doświadczona i ceniona kadra
  • możliwość udziału w Akademii Sieci Cisco, Huawei lub Juniper oraz Akademii Bezpieczeństwa Palo Alto lub Check Point

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES