Elektronika i telekomunikacja/Electronics and Telecommunications

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

angielski

Studia na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA uczynią z Ciebie specjalistę dla szeroko rozumianej gospodarki opartej na wiedzy, szczególnie w zakresie technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT), łączących w sobie wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu elektroniki, telekomunikacji, jak i informatyki.

W trakcie 3 semestralnych studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim pogłębisz swoją wiedzę i nabierzesz nowych umiejętności, specjalizując się w zakresie wybranych obszarów z pogranicza elektroniki, telekomunikacji i informatyki, takich jak sieci i techniki telekomunikacyjne, sieci bezprzewodowe, systemy mobilne, systemy multimedialne, systemy nawigacji satelitarnej, sieci światłowodowe, systemy cyfrowe.
 

Predyspozycje kandydata

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
  • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

Po 1 semestrze studiów obowiązkowa praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
  • firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane
  • operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji itd.
  • możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
  • nowocześnie wyposażona baza laboratoryjna
  • doświadczona i ceniona kadra
  • możliwość udziału w Akademii Sieci Cisco, Huawei lub Juniper oraz Akademii Bezpieczeństwa Palo Alto lub Check Point

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES