Elektrotechnika

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Inżynieria elektryczna to ważna dla gospodarki dziedzina nauki i techniki zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. W trakcie studiów na kierunku ELEKTROTECHNIKA poznasz najważniejsze  zagadnienia związane z maszynami elektrycznymi i układami wykonawczymi automatyki, energoelektroniką, techniką mikroprocesorową i pomiarową, budynkiem inteligentnym (BI), elektromobilnością i układami elektronicznymi pojazdów, elektroenergetyką, OZE oraz techniką świetlną. Już od pierwszego semestru możesz wybrać własną ścieżkę kształcenia obierając jedną z ośmiu specjalności. Jako absolwent studiów drugiego stopnia kierunku ELEKTROTECHNIKA będziesz dobrze przygotowany do pełnienia stanowisk kierowniczych jako wysokiej klasy specjalista inżynierii elektrycznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze elektrycznym. Pamiętaj, że absolwenci ELEKTROTECHNIKI należą do grona najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych specjalistów. 

Predyspozycje kandydata

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Teoria obwodów

 

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny I (Psychologia)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny I (Socjologia)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny II (Historia architektury)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny II (Historia sztuki)
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Informatyka
 • Matematyka
 • Metody numeryczne
 • Fizyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Teoria obwodów
 • Metrologia

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

SEMESTR 3:

 • Informatyka
 • Podstawy techniki świetlnej
 • Teoria pola elektromagnetycznego
 • Metrologia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Maszyny elektryczne
 • Automatyka i regulacja automatyczna
 • Mechanika i mechatronika

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Ekonomia)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie Small Businessem)

SEMESTR 4:

 • Elektronika i energoelektronika
 • Maszyny elektryczne
 • Elektroenergetyka
 • Technika wysokich napięć
 • Mechanika i mechatronika
 • Komputeryzacja projektowania w elektrotechnice

               

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Moduł obieralny 1 (Podstawy elektrotermii i promieniowania optycznego)
 • Moduł obieralny 1 (Podstawy promieniowania optycznego, elektrotermii i termokinetyki)
 • Język obcy
 • Praktyki

SEMESTR 5:

 • Wprowadzenie do telekomunikacji
 • Elektronika i energoelektronika
 • Technologie informacyjne w elektroenergetyce
 • Technika mikroprocesorowa
 • Elektroenergetyka
 • Technika wysokich napięć
 • Urządzenia elektryczne
 • Komputeryzacja projektowania w elektrotechnice
 • Odnawialne źródła energii
 • Optoelektronika
 • Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

 

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Moduł obieralny 2 (Bezpieczeństwo energetyczne)
 • Moduł obieralny 2 (Energetyka w Unii Europejskiej)

SEMESTR 6:

 • Elektrodynamika techniczna
 • Urządzenia elektryczne
 • Optoelektronika
 • Ergonomia i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Moduł obieralny 3 (Podstawy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej)
 • Moduł obieralny 3 (Układy pomiarowe i wykonawcze automatyki elektroenergetycznej)
 • Przedmiot obieralny A: Układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach
 • Przedmiot obieralny B: Automatyka i informatyka w przemyśle
 • Przedmiot obieralny C: Systemy SCADA i sterowniki PLC w przemyśle
 • Przedmiot obieralny A:  Podstawy projektowania oświetlenia
 • Przedmiot obieralny B: Sterowniki PLC i systemy SCADA w pomiarach i sterowaniu
 • Przedmiot obieralny C: Światło i oświetlenie
 • Przedmiot obieralny A: Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne
 • Przedmiot obieralny B: Systemy CAD w prototypowaniu cyfrowym obiektów technicznych
 • Przedmiot obieralny C: Komputerowe metody projektowania i sterowania systemów mechatronicznych
 • Przedmiot obieralny A: Wysokonapięciowe układy izolacyjne
 • Przedmiot obieralny B: Urządzenia elektroenergetyczne i aparatura rozdzielcza
 • Przedmiot obieralny C: Pomiary w układach wysokonapięciowych i instalacjach elektrycznych
 • Przedmiot obieralny A: Wytwarzanie i przesył energii elektrycznej
 • Przedmiot obieralny B: Zarządzanie energią elektryczną i sterowanie popytem
 • Przedmiot obieralny C: Źródła lokalne i sieci dystrybucyjne
 • Praktyki

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny D: Systemy CAD i kompatybilność elektromagnetyczna
 • Przedmiot obieralny E: Elektromobilność i magazyny energii
 • Przedmiot obieralny F: Budynek inteligentny
 • Przedmiot obieralny D: Komputerowe wspomaganie pomiarów w przemyśle
 • Przedmiot obieralny E: Układy elektroniczne w praktyce
 • Przedmiot obieralny F: Projektowanie oświetlenia w systemach CAD
 • Przedmiot obieralny D: Sterowniki logiczne PLC oraz układy programowalne PLD
 • Przedmiot obieralny E: Elektryczne i informatyczne układy mechatroniki
 • Przedmiot obieralny F: Układy przetwarzania energii w systemach OZE i pojazdach elektrycznych
 • Przedmiot obieralny D: Instalacje niskonapięciowe i automatyka budynkowa
 • Przedmiot obieralny E: Eksploatacja i diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
 • Przedmiot obieralny F: Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
 • Przedmiot obieralny D: Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach i elektrowniach
 • Przedmiot obieralny E: Sterowanie i eksploatacja systemu elektroenergetycznego
 • Przedmiot obieralny F: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ Elektryczne układy mechatroniki:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Inżynieria wysokich napięć:

SEMESTR 1:

 •  Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Sieci i automatyka elektroenergetyczna:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy elektroenergetyczne:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Technika świetlna:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Urządzenia i instalacje elektryczne:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

SPECJALNOŚĆ Elektryczne układy mechatroniki:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 •  Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Inżynieria wysokich napięć:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Sieci i automatyka elektroenergetyczna:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy elektroenergetyczne:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Technika świetlna:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Urządzenia i instalacje elektryczne:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

SPECJALNOŚĆ Elektryczne układy mechatroniki:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Metody komputerowe w elektrodynamice
 • Algorytmy optymalizacji w projektowaniu
 • Nowe technologie w elektromechanice
 • Grafika komputerowa
 • Badanie układów napędowych w mechatronice
 • Projekt dyplomowy

 

 

SPECJALNOŚĆ Inżynieria wysokich napięć:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Miernictwo wysokonapięciowe
 • Projektowanie wysokonapięciowych układów izolacyjnych
 • Projektowanie systemów pomiarowych w elektroenergetyce
 • Przesył i rozdział energii elektrycznej
 • Przedmiot obieralny (Eksploatacja urządzeń wysokiego napięcia)
 • Przedmiot obieralny (Pole elektromagnetyczne w układach wysokiego napięcia)

 

 

SPECJALNOŚĆ Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Sterowanie układów energoelektronicznych
 • Procesory sygnałowe
 • Dynamika systemów
 • Układy przekształtnikowe w odnawialnych źródłach energii

 

 

SPECJALNOŚĆ Sieci i automatyka elektroenergetyczna:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Praca systemu elektroenergetycznego
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
 • Przetwarzanie sygnałów w pomiarach i automatyce elektroenergetycznej
 • Projektowanie sieci i układów EAZ
 • Przedmiot obieralny specjalnościowy (Algorytmy pomiarowo-decyzyjne w EAZ)
 • Przedmiot obieralny specjalnościowy (Wybrane zagadnienia eksploatacji sieci dystrybucyjnej)

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy elektroenergetyczne:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Praca i sterowanie systemem elektroenergetycznym
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym
 • Elektrownie jądrowe
 • Przedmiot obieralny (Nowoczesne technologie w przesyle i rozdziale energii elektrycznej)
 • Przedmiot obieralny (Współpraca elektrowni w mikrosieciach)

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Wykorzystanie mikrokontrolerów oraz sterowników PLC w pomiarach
 • Projektowanie i symulacja układów elektronicznych
 • Wybrane problemy oceny jakości energii elektrycznej
 • Podstawy inżynierii biomedycznej

 

 

SPECJALNOŚĆ Technika świetlna:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Procesy elektrocieplne
 • Technika oświetlania
 • Komputeryzacja projektowania
 • Projektowanie oświetlenia

 

 

SPECJALNOŚĆ Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Układy elektryczne i elektroniczne w przemyśle i pojazdach
 • Automatyka i informatyka w przemyśle i pojazdach
 • Budynek inteligentny
 • Technologie internetowe
 • Pojazdy hybrydowe
 • Systemy SCADA i sterowniki PLC
 • Techniki zabezpieczenia mienia

 

 

SPECJALNOŚĆ Urządzenia i instalacje elektryczne:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Systemy instalacji elektrycznych w budynkach
 • Projektowanie i diagnostyka urządzeń rozdzielczych
 • Automatyka w budynkach
 • Procesy wielkoprądowe
 • Przedmiot obieralny (Obwody probiercze urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny (Stany nieustalone w obwodach elektroenergetycznych)
Praktyki i staże

Istnieje możliwość odbywania staży oraz praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus+, EUNICE oraz IASTE

 

Kariera po studiach

biura projektowe z sektora elektrotechniki, OZE i BI

- firmy produkcyjne branży elektrycznej

- jednostki badawcze i rozwojowe

- możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

Możliwość uzyskania uprawnień bez ograniczeń do projektowania i kierowania pracami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności

Inteligentne Systemy Pomiarowe – w trakcie kształcenia na specjalności podejmowane są zagadnienia elektronicznych układów pomiarowych, inteligentnych metod przetwarzania sygnałów, zaawansowanych systemów sensorycznych, rozproszonych systemów pomiarowych w sieciach elektroenergetycznych, sterowników PLC i systemów SCADA, diagnostyki termowizyjnej oraz nowoczesnych systemów akwizycji sygnałów pomiarowych.

Inżynieria Wysokich Napięć – specjalność obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń wysokiego napięcia, systemami pomiarowymi w elektroenergetyce oraz przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej.        

Mikroprocesorowe Systemy Sterowania w Elektrotechnice – celem specjalności jest przekazanie wiedzy, dotyczącej zasad budowy i projektowania systemów analogowo-cyfrowych, zasad budowy i działania energoelektronicznych układów przekształtnikowych oraz umiejętności projektowania i implementacji systemów sterowania tymi układami.

Systemy i Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa – specjalność skupia się na analizie, projektowaniu i optymalizacji pracy systemów elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Absolwenci są przygotowani do pracy w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Systemy Napędowe w Przemyśle i Elektromobilności – specjalność obejmuje budowę, sterowanie, eksploatację elektrycznych systemów napędowych, zastosowanie komputerowych metod symulacji, projektowania, testowania oraz diagnostyki układów napędowych, z wykorzystaniem nowych technologii i materiałów.

Technika Świetlna – w ramach specjalności prezentowane są rozszerzone wiadomości na temat wymagań oświetleniowych, projektowania i wizualizacji oświetlenia, systemów sterowania oraz nowości technologicznych i aktualnych zagadnień dyskutowanych w środowisku oświetleniowym.

Układy Elektryczne w Przemyśle i Pojazdach – wiedza i umiejętności prezentowane w ramach specjalność obejmują nowoczesne rozwiązania układów automatyki, elektroniki i elektrotechniki pojazdowej oraz przemysłowej, instalacje elektryczne, budynki inteligentne, systemy SCADA i sterowników PLC, magazynowanie energii w zastosowaniach przemysłowych oraz w pojazdach elektrycznych i hybrydowych. 

Urządzenia i Instalacje Elektryczne – specjalność związana jest z projektowaniem, realizacją i zarządzaniem nowoczesnymi instalacjami elektrycznymi oraz systemami inteligentnej automatyki budynkowej. W ramach zajęć studenci zapoznają się również z zagadnieniami eksploatacji i diagnostyki urządzeń rozdzielczych.