Informatyka

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

niestacjonarna

Liczba semestrów:

8

Tytuł zawodowy:

inżynier

Opłata za semestr:

4000 zł

Język kształcenia:

polski

Studia na kierunku INFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę w zakresie technologii informacyjnych (IT). Program studiów obejmuje wszystkie podstawowe gałęzie informatyki, oferując wiele ścieżek rozwoju i możliwości znalezienia pracy dopasowanej do zainteresowań i predyspozycji. 

Studiując na kierunku INFORMATYKA pozyskasz wiedzę teoretyczną dotyczącą kluczowych zagadnień informatyki i nabędziesz umiejętności praktyczne w zakresie: algorytmiki, różnych paradygmatów i języków programowania, inżynierii oprogramowania, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, analizy danych, systemów baz danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, aplikacji internetowych i mobilnych, systemów wbudowanych, przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zapoznasz się również z podstawami techniki cyfrowej, elektroniki i automatyki, architekturą systemów komputerowych, a także specyfiką zastosowań informatyki w różnych dziedzinach. 

Predyspozycje kandydata
 • bardzo dobre oceny z matematyki
 • zainteresowanie informatyką i jej zastosowaniami
 • zdolność logicznego myślenia

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
 • certyfikat "Studia z przyszłością" (2016)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Po 3 roku studiów obowiązkowa praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne
 • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe
 • instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne
   

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna
 • doświadczona i ceniona kadra
 • sukcesy studentów i absolwentów
 • wysokie zarobki i łatwość znalezienia pracy po studiach

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.