Informatyka

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Studia na drugim stopniu kierunku INFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę w zakresie technologii informacyjnych (IT), zdolnego do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, analizy problemu badawczego oraz przeglądu i krytycznej oceny istniejących rozwiązań, doboru odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań, a także pełnienia kluczowych ról w projektach. 

W trakcie studiów drugiego stopnia pogłębisz swoją wiedzę i nabierzesz nowych umiejętności, specjalizując się w zakresie wybranego obszaru informatyki: gier i technologii internetowych, Internetu Przedmiotów (IoT), przetwarzania brzegowego (Edge Computing), sztucznej inteligencji (AI), systemów rozproszonych i chmurowych, technologii przetwarzania danych.

Predyspozycje kandydata

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
 • certyfikat "Studia z przyszłością" (2016)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Brak obowiązkowej praktyki zawodowej. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne
 • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe
 • możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej
   

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna
 • doświadczona i ceniona kadra
 • sukcesy studentów i absolwentów
 • wysokie zarobki i łatwość znalezienia pracy po studiach

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności
 • Gry i technologie internetowe - specjalność ta oferuje studia w zakresie podstaw tworzenia gier komputerowych oraz infrastruktury dla zastosowań e-commerce. 
 • Internet Przedmiotów - jest jedną z innowacyjnych specjalności kształcącą informatyków dla Internetu Przyszłości (ang. Future Internet, FI). Jednym z jego filarów jest Internet Przedmiotów (inaczej: Internet Rzeczy, ang. Internet of Things, IoT).  
 • Przetwarzanie brzegowe - specjalność stanowi odpowiedź na potrzeby nowego rynku określanego jako Edge Computing. Absolwent Przetwarzania Brzegowego jest wartościowym pracownikiem, posiadającym obszerną wiedzę zarówno o warstwie programowej, jak i sprzętowej systemów wbudowanych i mobilnych.
 • Systemy rozproszone i chmurowe - specjalność ta obejmuje kompleks zagadnień związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych, rozproszonych, wydajnych, skalowanych, niezawodnych i wysoce dostępnych systemów informatycznych.
 • Sztuczna inteligencja - oferuje przedmioty związane z kluczowymi zagadnieniami SI takimi jak: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, analiza decyzji, techniki optymalizacji, widzenie komputerowe, przetwarzanie dużych wolumenów danych i języka naturalnego, cyberbezpieczeństwo oraz Internet przedmiotów.
 • Technologie przetwarzania danych - oferuje studentom kompetencje w dziedzinie projektowania i implementacji wielkoskalowych, rozproszonych, internetowych aplikacji biznesowych opartych o zaawansowane technologie relacyjnych i nierelacyjnych baz danych i hurtowni danych.