Informatyka

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

niestacjonarna

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Opłata za semestr:

3900 zł

Język kształcenia:

polski

Studia na drugim stopniu kierunku INFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę w zakresie technologii informacyjnych (IT), zdolnego do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, analizy problemu badawczego oraz przeglądu i krytycznej oceny istniejących rozwiązań, doboru odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań, a także pełnienia kluczowych ról w projektach. 

W trakcie studiów drugiego stopnia pogłębisz swoją wiedzę i nabierzesz nowych umiejętności, specjalizując się w zakresie wybranego obszaru informatyki: zaawansowanych technologii internetowych, aplikacji mobilnych i wbudowanych dla Internetu Przedmiotów (IoT), informatyki w procesach biznesowych.

Predyspozycje kandydata

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
 • certyfikat "Studia z przyszłością" (2016)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Brak obowiązkowej praktyki zawodowej. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne
 • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe
 • możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna
 • doświadczona i ceniona kadra
 • sukcesy studentów i absolwentów
 • wysokie zarobki i łatwość znalezienia pracy po studiach

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności
 • Aplikacje mobilne i wbudowane dla Internetu Przedmiotów - specjalność kształcącą informatyków dla Internetu Przyszłości (ang. Future Internet, FI). Jednym z jego filarów jest Internet Przedmiotów (inaczej: Internet Rzeczy, ang. Internet of Things, IoT), czyli taka ewolucja Internetu, że wszelkie obiekty (przedmioty) wyposażone we wbudowane mikroprocesory i sensory są cyfrowo identyfikowalne i mogą  komunikować się z innymi tego typu obiektami bez udziału człowieka (ang. Machine to Machine, M2M) zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo poprzez globalną sieć internetową.

 • Informatyka w procesach biznesowych - program obejmuje przegląd technologii informatycznych stosowanych do zarządzania; przygotowanie w zakresie organizacji procesów biznesowych, metody optymalizacji decyzji biznesowych; nowoczesne rozwiązania techniczne przydatne do sterowania procesami biznesowymi oraz narzędzia wspomagające modelowanie, wdrażanie i realizację procesów biznesowych.

 • Zaawansowane technologie internetowe - celem specjalności jest wykształcenie specjalistów, którzy będą zdolni tworzyć systemy, wykorzystujące różnego typu platformy dla aplikacji klienckich oraz infrastrukturę sieciową, serwerową i bazodanową. Absolwenci będą posiadać umiejętność projektowania i implementowania prostych gier komputerowych, aplikacji z dziedziny elektronicznego handlu, bankowości, logistyki oraz zarządzania nimi, mają też umiejętność analizowania i prowadzenia projektów informatycznych w tych dziedzinach.