Informatyka/Computing

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

angielski

Studia na drugim stopniu kierunku INFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę w zakresie technologii informacyjnych (IT), zdolnego do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, analizy problemu badawczego oraz przeglądu i krytycznej oceny istniejących rozwiązań, doboru odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań, a także pełnienia kluczowych ról w projektach. 

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA prowadzonych w języku angielskim pogłębisz swoją wiedzę i nabierzesz nowych umiejętności, specjalizując się w zakresie inżynierii oprogramowania lub cyberbezpieczeństwa.

Predyspozycje kandydata

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
 • certyfikat "Studia z przyszłością" (2016)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Brak obowiązkowej praktyki zawodowej. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne
 • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe
 • możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej
   

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna
 • doświadczona i ceniona kadra
 • sukcesy studentów i absolwentów
 • wysokie zarobki i łatwość znalezienia pracy po studiach

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności
 • Cyberbezpieczeństwo (Cybersecurity) - specjalność ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa; studenci będą mieli takie przedmioty, jak: ogólne wprowadzenie do zagadnień cyberbezpieczeństwa (opracowane szczegółowo na kolejnych przedmiotach); kryptografia i kryptoanaliza; zaawansowane bezpieczeństwo systemów informatycznych; teoretyczne i praktyczne bezpieczeństwo funkcjonalne; bezpieczeństwo sieci, w tym bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwo sieci definiowanych programowo; rozwój, testowanie i ocena bezpieczeństwa aplikacji; bezpieczeństwo Internetu Rzeczy; bezpieczeństwo analiz Big Data, naruszenia bezpieczeństwa w Chmurze i Centrach Danych; zapoznają się także z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych trendów i nowych technologii, takie jak Blockchain i obliczenia kwantowe;
 • Inżynieria oprogramowania (Software Engineering)- program jest tak skomponowany, aby dostarczyć absolwentom niezbędnych podstaw do pełnienia trzech istotnych ról w projektach informatycznych: kierownika projektu – metodyki zarządzania projektami, zarządzanie ryzykiem, planowanie (szacowanie rozmiaru i pracochłonności wytwarzania oprogramowania); analityka – modelowanie procesów biznesowych, specyfikowanie wymagań dla systemów informatycznych oraz sporządzanie testów akceptacyjnych; architekta, starszego programisty – projektowanie systemów zorientowanych obiektowo, tworzenie architektury oprogramowania oraz jej ocena oraz testowanie oprogramowania.