Inżynieria cyklu życia produktu/Product Lifecycle Engineering

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

angielski

Studiując na INŻYNIERII CYKLU ŻYCIA PRODUKTU/PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING kierunku prowadzonym w języku angielskim zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do koordynowania działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Program studiów obejmuje projektowanie i testowanie procesu produkcyjnego a następnie wprowadzenie produktu na rynek z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Studia odpowiadają na potrzeby Przemysłu 4.0. Duży nacisk jest położony na powiązania pomiędzy procesami w kolejnych fazach życia produktu, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Program obejmuje również interaktywne wizyty w firmach produkcyjnych.

 

Predyspozycje kandydata

Certyfikat Uczelni Liderów 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • ­   Product design systems 1
 • ­   Product Life-Cycle
 • ­   Product prototyping
 • ­   Product Data Management Systems 1
 • ­   3D Printing 1
 • ­   Virtual and Augmented Reality 1
 • ­   Product quality planning
 • ­   Product manufacturing
 • ­   Sensing customer expectations
 • ­   Product Design Project
 • ­   PLE project

 

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • ­   Foreign Language
 • ­   Humanities and social sciences 1 (Time management, Managerial skills training)

SEMESTR 2:

 • ­   Product quality inspection 1
 • ­   Materials
 • ­   Data Analysis
 • ­   Production management for product manager
 • ­   Project management
 • ­   Product Design Project
 • ­   PLE project
 • ­   Product safety
 • ­   Product ecology

­    

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Elective courses
 • ­   Humanities and social sciences 2 (Business negotiations, Managing a team of employees)

SEMESTR 3:

 • ­   Costs in the Product Life-Cycle
 • ­   Product maintenance
 • ­   Product recycling and disposal

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Elective courses
 • ­   Diploma Seminar
 • ­   Humanities and social sciences 3 (Interpersonal communication, Self-presentation)
 • ­   Diploma thesis preparation
Praktyki i staże

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE.

Kariera po studiach
 • inżynier procesu
 • inżynier jakości
 • menedżer produktu
 • menedżer projektu

Absolwent będzie przygotowany aby koordynować procesy przygotowania i wdrażania do produkcji wyrobów w branżach: samochodowa, AGD itd.

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • kształcimy inżynierów poszukiwanych na rynku pracy
 • szeroka współpraca Wydziału z przemysłem
 • stawiamy na praktykę!

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.