Inżynieria środowiska

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

niestacjonarna

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Opłata za semestr:

3500 zł

Język kształcenia:

polski

Studia drugiego stopnia umożliwią Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do awansów zawodowych oraz pracy na wysokich stanowiskach w szeroko rozumianej inżynierii środowiska. 

Będziesz przygotowany do podejmowania zadań projektowych i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych na budowie czy w zakładzie przemysłowym dotyczących zrównoważonych energetycznie obiektów, systemów i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz infrastruktury terenów zurbanizowanych w tym systemów ochrony atmosfery, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody oraz recyklingu i zagospodarowania odpadów. 

 

Predyspozycje kandydata

 

Akredytacje i certyfikaty

Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label

Pole opisowe
 • Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Geometria wykreślna
 • Wychowanie fizyczne
 • Fizyka
 • Rysunek techniczny i CAD
 • Podstawy architektury i budownictwa
 • Chemia ogólna
 • Biologia środowiska
 • Informatyczne podstawy projektowania

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Rysunek techniczny i CAD
 • Biologia środowiska
 • Chemia środowiska
 • Mechanika płynów
 • Podstawy geodezji
 • Praktyka geodezyjna (2 tygodnie)

SEMESTR 2 (przedmiot obieralne):

 • Savoir-Vivre i protokół dyplomatyczny-obyczaje akademickie
 • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie czasem/ludźmi

SEMESTR 3:

 • Podstawy geologii i geotechniki
 • Instalacje sanitarne i pożarowe
 • Materiałoznawstwo
 • Technika cieplna
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie
 • Język obcy
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Konstrukcje mechaniczne

SEMESTR 4:

 • Język obcy
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Inżynieria elektryczna
 • Planowanie przestrzenne i zarządzanie infrastrukturą komunalną
 • Ogrzewnictwo
 • Technologia wody
 • Inżynieria ochrony atmosfery
 • Gazownictwo

SEMESTR 5:

 • Język obcy
 • Ciepłownictwo
 • Wentylacja
 • Kanalizacja
 • Technologia ścieków
 • Elementy automatyki
 • Technologia i organizacja robót

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Autoprezentacja
 • Przedsiębiorczość

SEMESTR 6:

 • Język obcy
 • Gospodarka odpadowa
 • Gospodarka energetyczna
 • Klimatyzacja z chłodnictwem
 • Diagnostyka instalacji HVAC
 • Gospodarka wodna z meteorologią
 • Praktyka zawodowa ( 4 tygodnie)

 

SEMESTR 7:

 • Specjalne instalacje cieplne
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Obiekty i urządzenia technologiczne w inżynierii środowiska
 • Badania elementów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka                                                             
 • Rysunek techniczny z geometrią wykreślną i CAD                                               
 • Chemia środowiska                                                             
 • Fizyka                                                           
 • Język obcy

                                                              

SEMESTR 1 (przedmiot obieralne):

 • Savoir-Vivre i protokół dyplomatyczny-obyczaje akademickie
 • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie czasem/ludźmi

SEMESTR 2

 • Matematyka
 • Rysunek techniczny z geometrią wykreślną i CAD
 • Chemia środowiska
 • Język obcy
 • Informatyczne wspomaganie projektowania
 • Biologia środowiska

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Autoprezentacja
 • Przedsiębiorczość

 

SEMESTR 3:

 • Język obcy
 • Podstawy geodezji
 • Podstawy geologii i geotechniki
 • Konstrukcje mechaniczne
 • Mechanika płynów
 • Materiałoznawstwo
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

                                                                      

SEMESTR 4:

 • Mechanika płynów    
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie
 • Podstawy architektury i budownictwa
 • Instalacje sanitarne i pożarowe        
 • Technika cieplna
 • Praktyka geodezyjna
 • Inżynieria elektryczna
 • Zaopatrzenie w wodę

                                                                        

           

SEMESTR 5:

 • Zaopatrzenie w wodę
 • Technologia i organizacja robót
 • Technologia wody
 • Ogrzewnictwo
 • Wentylacja i klimatyzacja

SEMESTR 6:

 • Ogrzewnictwo                       
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Planowanie przestrzenne z GIS
 • Kanalizacja
 • Technologia ścieków

SEMESTR 7:

 • Ciepłownictwo
 • Gazownictwo
 • Gospodarka odpadowa
 • Specjalne instalacje cieplne
 • Elementy automatyki

SEMESTR 8:

 • Diagnostyka i integracja systemów HVAC
 • Gospodarka wodna z meteorologią
 • Gospodarka energetyczna
 • Inżynieria ochrony atmosfery
 • Odnawialne źródła energii
 • BIM w inżynierii środowiska

 

SEMESTR 9:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa (6 tygodni)
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych

                                                                 

SEMESTR 9 (przedmioty obieralne):                                           

 • Obiekty i urządzenia technologiczne w inżynierii środowiska
 • Badania elementów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 1:

 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • Modelowanie i symulacje w inżynierii środowiska
 • Systemy grzewcze
 • Technika cieplna z miernictwem
 • Wymiana ciepła i masy

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu
 • Inżyniera sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce

 


SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 1:

 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • Chemia wody i ścieków
 • Systemy kanalizacyjne
 • Systemy wodociągowe
 • Biologia z biochemią
 • GIS w inżynierii środowiska

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu
 • Inżyniera sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 2:

 • Systemy grzewcze
 • Język obcy
 • Systemy ochrony powietrza
 • Systemy energetyki komunalnej
 • Audyting i gospodarka energetyczna
 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Budownictwo energooszczędne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetycznej

 

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Systemy oczyszczania ścieków
 • Systemy uzdatniania wody
 • Wody i ścieki przemysłowe
 • Instalacje komunalne
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Budownictwo energooszczędne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetyczne

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 3:

 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Technologia i organizacja budowy
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

 

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 3:

 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Technologia i organizacja budowy
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 1:

 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Język obcy
 • Technika cieplna z miernictwem
 • Wymiana ciepła i masy
 •  

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:                                                                    

SEMESTR 1:

 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Język obcy
 • Chemia wody i ścieków
 • Biologia z biochemią
 • GIS w inżynierii środowiska 

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 2:

 • Systemy ochrony powietrza
 • Systemy energetyki komunalnej
 • Systemy grzewcze
 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska                                                                     

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 2:

 • Systemy wodociągowe
 • Systemy kanalizacyjne
 • Systemy uzdatniania wody
 • Instalacje komunalne
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska                                                                      

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 3:

 • Systemy grzewcze
 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Budownictwo energooszczędne
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Audyting i gospodarka energetyczna
 • Modelowanie i symulacje w inżynierii środowiska

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

 

SEMESTR 3:

 • Systemy oczyszczania ścieków
 • Wody i ścieki przemysłowe
 • Budownictwo energooszczędne
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 4:

 • Technologia i organizacja budowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Inżynieria sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce
 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetycznej

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 4:

 • Technologia i organizacja budowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Inżynieria sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce
 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetycznej

 

Praktyki i staże

 Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE (nieobowiązkowe).

Kariera po studiach

Praca:

 • projektowanie i wykonawstwo (instalacje, obiekty, urządzenia)

 • przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, wodociągowej, gazowniczej

 • administracja rządowej

 • możliwość kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

Uprawnienia do pełnienia  funkcji w budownictwie w specjalnościach: 

 • instalacyjnej oraz hydrotechnicznej - bez ograniczeń

 •  konstrukcyjno-budowlanej - z ograniczeniami

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.