Lotnictwo i kosmonautyka

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeśli masz w sobie pasję do lotnictwa i zapał do doskonalenia, to kierunek LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA jest miejscem, w którym możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Rozpocznij pasjonującą podróż lotniczą.

Studia te gwarantują pozyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy w lotnictwie, w tym m.in. w portach lotniczych, przedsiębiorstwach spedycyjnych związanych z transportem lotniczym, agencjach ruchu lotniczego i wielu innych. Wyrabiają i doskonalą umiejętności w zakresie wykonywania ocen ryzyka zagrożeń w różnych obszarach związanych z szeroko pojętym lotnictwem.

Program studiów, oprócz podstawowych wiadomości z przedmiotów ogólnotechnicznych, pozwala zapoznać się z lotnictwem w aspekcie: bezpieczeństwa, ekologii, logistyki, eksploatacji, symulacji oraz bezzałogowych statków powietrznych.

W zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowań kandydatów, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia uruchamiane są specjalności:

 • Bezzałogowe statki powietrzne

 • Lotnictwo cywilne

 

Predyspozycje kandydata

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy materiałoznawstwa
 • Ekonomia
 • Prawo i organizacje lotnicze
 • Podstawy logistyki
 • Lotnictwo państwowe
 • Środki transportu

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • w-f

SEMESTR 2:

 • Statystyka
 • Język angielski
 • Grafika komputerowa
 • Elementy termodynamiki i mechaniki płynów
 • Postawy eksploatacji środków transportu
 • Podstawy diagnostyki środków transportu
 • Lotniska
 • Ruch lotniczy
 • Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 •  w-f

SEMESTR 3:

 • Język angielski
 • Urządzenia symulacji lotu
 • Napędy środków transportu
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Mechanika techniczna
 • Wytrzymałość materiałów
 • Aerodynamika
 • Niezawodność obiektów technicznych
 • Budowa środków transportu lotniczego
 • Bezzałogowe Statki Powietrzne

SEMESTR 4:

 • Język angielski
 • Niezawodność człowieka w lotnictwie
 • Materiały eksploatacyjne
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Ochrona środowiska
 • Nawigacja, łączność i dozorowanie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem lotniczym
 • Transport lotniczy
 • Metody symulacyjne
 • Praktyka zawodowa

SEMESTR 5:

 • Język angielski
 • Zagadnienia współczesnego lotnictwa

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Obieralność 1
 • Obieralność 2
 • Obieralność 3
 • do wyboru 3 z 5
 • BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU LOTNICZEGO I
 • EKOLOGICZNE ASPEKTY TRANSPORTU LOTNICZEGO I
 • EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I NAPĘDY LOTNICZE I
 • NIEZAWODNOŚĆ CZŁOWIEKA W LOTNICTWIE
 • NARZĘDZIA SYMULACYJNE W LOTNICTWIE   

SEMESTR 6:

 • Język angielski
 • Proseminarium
 • Praca przejściowa

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Obieralność 4
 • Obieralność 5
 • Obieralność 6
 • do wyboru 3 z 5
 • BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU LOTNICZEGO II
 • EKOLOGICZNE ASPEKTY TRANSPORTU LOTNICZEGO II
 • EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I NAPĘDY LOTNICZE II
 • LOGISTYKA W LOTNICTWIE
 • EKSPLOATACJA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

SEMESTR 7:

 • Rynek usług lotniczych
 • Psychologia (Przedmiot humanistyczny )
 • Przetwarzanie i prezentacja wyników badań
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie czasem
 • Metodologia badań
 • Autoprezentacja
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka stosowana
 • Wpływ lotnictwa na środowisko
 • Prawo lotnicze z elementami prawa karnego
 • Organizacja przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego
 • Organizacje lotnicze
 • Infrastruktura portów lotniczych
 • Historia postępu lotniczego i kosmicznego
 • Język angielski
 • CAD
 • Praktyka zawodowa

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

SPECJALNOŚĆ: LOTNICTWO CYWILNE

 • Systemy użytkowania BSP
 • Zarządzanie personelem lotniczym
 • Systemy dozorowania

SPECJALNOŚĆ: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

 • Pilotaż BSP
 • Planowanie lotów
 • Zagrożenia terrorystyczne

 

 

PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 1:

 • Podstawy zarządzania
 • Prawo lotnicze z elementami prawa karnego
 • Systemy dozorowania
 • Badania w lotnictwie
 • Język angielski
 • Wpływ lotnictwa na środowisko
 • Historia postępu lotniczego i kosmicznego
 • Lotnicza działalność gospodarcza
 • Praktyka (45h)
 • Organizacja przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego
 • Infrastruktura portów lotniczych
 • Zarządzenie bezpieczeństwem I
 • Systemy ATM

SEMESTR 2:

 • Język angielski
 • Statystyka
 • Komputerowe wspomaganie procesów lotniskowych
 • Badania w lotnictwie
 • Nowoczesne materiały w lotnictwie
 • Paliwa w lotnictwie
 • System zarządzania bezpieczeństwem SMS
 • Marketing

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

SPECJALNOŚĆ: LOTNICTWO CYWILNE

 • Identyfikacja źródeł zagrożeń w lotach BSP
 • Budowa BSP
 • Postępowanie wobec ryzyka dla lotów BSP
 • Obszary zastosowań BSP
 • Praca przejściowa
 • Język angielski specjalistyczny

SPECJALNOŚĆ: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

 • Praca przejściowa
 • Przewozy CARGO
 • Planowanie przewozów CAT
 • Lotnicza działalność gospodarcza
 • Zasady kształtowania siatek połączeń lotniczych
 • Język angielski specjalistyczny

 

 

PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 2:

 • Język angielski
 • Zarządzanie projektami
 • Statystyka
 • Organizacje lotnicze
 • Język angielski specjalistyczny
 • Marketing
 • Systemy użytkowania BSP
 • Praktyka (160h)
 • System zarządzania bezpieczeństwem SMS
 • Analizy i symulacje
 • Zarządzanie ruchem lotniczym
 • Procedury i procesy ATM

SEMESTR 3:

 • Przetwarzanie i prezentacja wyników
 • Seminarium dyplomowe
 • Zagadnienia współczesnego lotnictwa
 • Rynek usług lotniczych i jego charakterystyka
 • Metody analizy zdarzeń lotniczych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

SPECJALNOŚĆ: LOTNICTWO CYWILNE

 • Procedury w lotnictwie
 • Efektywność i rozwój portów lotniczych
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

SPECJALNOŚĆ: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Systemy sterowania BSP
 • Elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego

 

 

PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 3:

 • Przetwarzanie i prezentacja wyników
 • Seminarium dyplomowe
 • Metody analizy zdarzeń lotniczych
 • Rynek usług lotniczych i jego charakterystyka
 • Zarządzanie bezpieczeństwem II
 • Zarządzanie projektami B+R
 • Praktyka (60h )
Praktyki i staże

Praktyka zawodowa po 1 semestrze studiów - 4 tygodnie.

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE.

Kariera po studiach

Zatrudnienie m. in. w:

 • lotnictwie cywilnym i wojskowym
 • służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
 • zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • obsłudze naziemnej portów lotniczych

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • Symulator lotu CKAS MotionSim5
 • Zajęcia praktyczne w Kampusie Kąkolewo (lotnisko Uczelni)
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Eye tracker
 • Współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i PAŻP

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności

SPECJALNOŚCI:

 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Lotnictwo cywilne